Bezwaar tegen box 3 over 2022

Vanaf 1 maart 2023 zijn de (digitale) deuren van de Belastingdienst geopend om de aangifte inkomstenbelasting over 2022 in te dienen. Net als in voorgaande jaren, is box 3 een heet hangijzer. Na het Kerstarrest van de Hoge Raad in december 2021, is discussie ontstaan over de manier waarop de heffing nu moet verlopen. De Hoge Raad leek te menen dat belasting moet worden geheven naar het werkelijk behaalde rendement. Daar is de wetgever het echter niet mee eens en die blijft vasthouden aan forfaits. De verwachting is dat de Hoge Raad zich daar nog in 2023 over zal gaan uitspreken, maar tot die tijd is er veel onduidelijkheid. Ons advies: maak tijdig bezwaar tegen de box 3 heffing over 2022, mits dat in uw situatie zinvol is. In dit artikel ga ik daar nader op in.

Inkomstenbelasting 2022 en de heffing in box 3

Voor het berekenen van de verschuldigde belasting in box 3, maakt de Belastingdienst twee berekeningen. De eerste berekening is op basis van het oude stelsel en de tweede berekening op basis van het rechtsherstel. Beide berekeningen maken gebruiken van forfaits en zijn dus niet gebaseerd op het werkelijk behaalde rendement. De uitkomst die voor u het meest gunstig is, is de uitkomst die de Belastingdienst zal aanhouden. Indien u ook buitenlands vermogen heeft, wordt de berekening nog wat complexer.

Bezwaar maken tegen de box 3 heffing over 2022

Omdat nog onduidelijk is of de Belastingdienst de verschuldigde belasting in box 3 wel mag berekenen op basis van forfaits, is het verstandig om bezwaar te maken tegen de aanslag. Dat is echter niet in iedere situatie zinvol. Bezwaar is alleen nuttig als het u daadwerkelijk iets kan opleveren. Ons advies is daarom om bezwaar te maken als het werkelijk behaalde rendement, lager is dan het rendement dat de Belastingdienst heeft berekend. Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen bij beleggers, omdat 2022 een enorm slecht beleggingsjaar is geweest. De Belastingdienst rekent echter met een fors positieve (fictieve) rendementen. U draagt de bewijslast dat het werkelijke rendement lager is geweest, dus ons dringende advies is om de jaaroverzichten en dergelijke goed te bewaren.

Termijn voor het indienen van bezwaar tegen box 3 over 2022

Het indienen van een bezwaarschrift moet tijdig gebeuren. U moet dit (laten) doen binnen zes weken na de dagtekening op de aanslag inkomstenbelasting 2022. Als u te laat bent wordt uw bezwaarschrift aangemerkt als een zogenaamd verzoek om ambtshalve vermindering. In dat geval hebt u minder waarborgen dan bij een bezwaarprocedure. Zorg er daarom voor dat u niet te laat bent met het indienen van een bezwaarschrift.

Komt er voor 2022 een massaalbezwaarprocedure voor box 3?

In vrijwel alle voorgaande jaren is er een zogenaamde aanwijzing massaal bezwaar voor de bezwaarschriften over box 3 geweest. Dat zit als volgt. In veel bezwaarschriften over box 3 (vele tienduizenden per belastingjaar) worden bijna dezelfde vragen gesteld. Er wordt dan een zogenaamde aanwijzing massaal bezwaar gedaan. Uit de aangewezen groep wordt vervolgens een aantal zaken gehaald, die worden uitgeprocedeerd. De uitkomst in die zaken is vervolgens bindend voor de andere zaken die onder de aanwijzing vallen. Ons sterke vermoeden is dat ook voor de inkomstenbelasting 2022 weer een massaalbezwaarprocedure met betrekking tot box 3, zal worden opgezet.

Ondersteuning en advisering bij bezwaar tegen de box 3 heffing in 2022

Zoals aangegeven zullen zeer veel belastingplichtigen worden geconfronteerd met een zeer hoge belastingheffing, terwijl zij geen of zelfs een negatief rendement hebben behaald. Voor deze groep is het zeer raadzaam om in bezwaar te gaan. Dat kan door het tijdig insturen van een bezwaarschrift. Wenst u daar ondersteuning bij of hebt u andere vragen over de box 3 heffing? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

 

Bronnen:

Website Belastingdienst voor de aangifte inkomstenbelasting 2022

Lees ook onze artikelen over:

Rechtbank noemt rechtsherstel box 3 buitenproportioneel

Verfijningen box 3 voor onder andere VvE-reservefonds

Hoge Raad zet streep door box 3

Werkelijk rendement in box 3

Belastingplichtige krijgt rentevergoeding voor box 3

Wet rechtsherstel box 3

Rechtsherstel box 3 en buitenlands vermogen

Aanhouden aanslag en bezwaar inkomstenbelasting box 3

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.