Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Voorwaarden bekend voor fiscale coronareserve

Om ervoor te zorgen dat u toch eerder kunt beschikken over liquiditeiten, heeft de staatssecretaris van Financiën bij het besluit van 6 mei 2020 (nr. 2020-9594 Staatcourant 2020 Nr. 26066) besloten dat u als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting (Vpb) het verwachte verlies voor het jaar… Lees meer

Box 3-heffing niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

Essentie Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de keuze om spaarders en beleggers gelijk te behandelen in box 3 valt binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever heeft. Het gelijkheidsbeginsel is dan niet geschonden. Dat de wetgever andere keuzes had kunnen maken, maakt dat niet anders. Samenvatting… Lees meer

Nieuw overbruggingskrediet voor kleine ondernemers, de KKC-regeling!

De Nederlandse staat maakt € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen…. Lees meer

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) uitgebreid

Borgstellingskrediet Als een ondernemer te weinig onderpand heeft om geld te lenen kan via de financier gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming. Met het borgstellingskrediet staat het… Lees meer

In 2022 9 weken ouderschapsverlof met uitkering van UWV

Het kabinet wil dat werknemers vanaf de zomer van 2022 betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Dat moet bijdragen aan een goede verdeling van werk en zorg tussen ouders. Met de invoering van deels betaald ouderschapsverlof geeft… Lees meer