Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Uitspraak Hoge Raad: geen compensatie voor niet-bezwaarmakers box 3

Volgens de Hoge Raad heeft een spaarder die voor box 3 niet onder de massaalbezwaarprocedure valt en van wie de aanslag inkomstenbelasting eind december 2021 onherroepelijk vaststond, geen recht op compensatie. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de vraag of mensen die niet onder… Lees meer

Voorjaarsnota: bv en dga duurder uit, minimumloon hoger

Het kabinet draait de komende tijd flink aan de belastingknoppen om de gaten in de begroting te dichten. In de Voorjaarsnota staan plannen voor een flinke lastenverzwaring voor bv’s en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Tegelijkertijd gaan het minimumloon en de onbelaste reiskostenvergoeding eerder omhoog dan gedacht. Hoewel… Lees meer

Maak optimaal gebruik van lage tarief vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent in 2022 twee tarieven: 15% over de eerste € 395.000 winst en 25,8% over het meerdere. Een verschil van maar liefst 10,8%. Als u het lage tarief twee keer volledig benut, levert dat een voordeel op van ruim € 42.000. Het maakt niet uit… Lees meer

Wijziging minimum loon per 1 juli 2022

Het minimumloon stijgt per 1 juli 2022 met 1,8%. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van dit jaar aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.756,20 bruto per maand betalen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft… Lees meer

Uitkering ouderschapsverlof verhoogd

Vanaf 2 augustus 2022 heeft een werknemer recht op negen weken ouderschapsverlof. In de wet was geregeld dat werknemers gedurende die weken recht hebben op betaling van 50% van hun loon (tot maximaal 50% van het maximale dagloon). In het coalitieakkoord van januari 2022 heeft… Lees meer