Tarief en heffingsvrij vermogen box 3 per 2023

Op het gebied van box 3 is er in 2022 zeer veel gebeurd. Directe aanleiding is het zogenaamde Kerstarrest uit december 2021, waarin de Hoge Raad een harde streep door de heffingswijze heeft gezet. Samengevat komt het erop neer dat de wetgever veel te veel gebruik heeft gemaakt van ficties en forfaits, als gevolg waarvan in veel gevallen veel meer belasting is geheven dan redelijk was geweest. Dit jaar is aangekondigd dat per 2026 een nieuw box 3-stelsel wordt ingevoerd, waarin heffing over werkelijk rendement het uitgangspunt vormt. Tot die tijd wordt met behulp van overbruggingswetgeving geheven. In het Belastingplan 2023 is opgenomen wat dit voor 2023 in het kader van heffingsvrij vermogen en het tarief in box 3 betekent. Daarop richt zich dit artikel.

Tarief box 3 per 2023

In 2022 bedraagt het box 3-tarief 31%. Dat gaat met 1%-punt omhoog per 2023. Het kabinet spreekt de verwachting (en intentie) uit om eenzelfde stijging in 2024 en 2025 door te voeren. Daartegenover staat echter ook een stijging van het heffingsvrije vermogen. Het doel van deze maatregel is om financiële ruimte te creëren om het box 1-tarief te verlagen.

Heffingsvrij vermogen box 3 per 2024

Momenteel bedraagt het heffingsvrije vermogen in box 3 € 50.650 en voor fiscaal partners € 101.300. Per 2023 gaat het heffingsvrije vermogen naar € 57.000 en € 114.000. Vervolgens vindt jaarlijkse indexering plaats.

Advisering box 3 en vermogensplanning

Vermogende belastingplichtigen worden door de wijzigingen in box 3 in de portemonnee geraakt. Vrijwel dagelijks adviseren wij vermogende particulieren en DGA’s over hun vermogensplanning. Het Belastingplan 2023 raakt hen op diverse punten, zoals box 3, box 2 en in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Goede en tijdige planning is daarom van groot belang. Vragen? Neem dan gerust eens contact op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Nieuw box 3 stelsel nader uitgelegd

Rechtsherstel box 3 nader uitgewerkt met besluit

Rechtsherstel box 3 en buitenlands vermogen

Actualisering leegwaarderatio box 3 per 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.