Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Geen dwangsom voor niet tijdig besluit op verzoek proceskostenvergoeding

De Belastingdienst dient zich aan wettelijke termijnen te houden. Als de Belastingdienst niet tijdig een beschikking op aanvraag geeft, kan de belastingplichtige aanspraak maken op een dwangsom. Daartoe dient hij eerst de Belastingdienst in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog… Lees meer

Tweede ingebrekestelling geeft geen recht op tweede dwangsom

Als de Belastingdienst niet op tijd een beslissing neemt, kan de belastingplichtige aanspraak maken op een dwangsom. Hij dient dan eerst de Belastingdienst in gebreke te stellen. Een ingebrekestelling is alleen mogelijk als er sprake is van het niet tijdig beslissen op een beschikking op… Lees meer

Immobilien-Sondervermögen is geen doelvermogen voor de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting bestaat een verschil tussen binnenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. (Rechts)personen die niet in Nederland zijn gevestigd, kunnen doordat zij kwalificeren als buitenlands belastingplichtig toch in aanraking komen met de vennootschapsbelasting. Tot de buitenlands belastingplichtigen behoren onder andere de niet in Nederland gevestigde… Lees meer

Herdefiniëren van feiten voor btw vereist misbruik van recht

De afgelopen jaren is veel geprocedeerd over transacties waarbij gemeenten betrokken zijn. Het gaan dan bijvoorbeeld om zaken waarin schoolgebouwen worden gerealiseerd en geleverd waarbij de werkwijze zo wordt vormgegeven, dat btw-aftrek mogelijk is. Op 17 mei 2024 heeft de Hoge Raad in een dergelijke… Lees meer

Nederlandse vaste inrichting kan emissiekosten ORA’s niet aftrekken

In een arrest van 17 mei 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de emissiekosten voor converteerbare obligaties (ORA’s) niet aftrekbaar zijn. Het gaat om een situatie waarin een in Frankrijk gevestigde kapitaalvennootschap (een SA) in Nederland een vaste inrichting heeft. De emissiekosten kwalificeren in… Lees meer