Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Wijziging aanvullende margeregeling 2025

Onder de margeregeling mogen wederverkopers in bepaalde goederen de btw berekenen over de verkoopmarge. Op die manier wordt voorkomen dat cumulatie van btw-heffing optreedt. De margeregeling is niet verplicht; een wederverkoper mag zelf weten of hij hiervan gebruikmaakt of niet. Naast de ‘algemene’ margeregeling kent… Lees meer

Codificatie besluit leefvervoer inkomstenbelasting en UWV

In de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn bepalingen opgenomen over leefvervoer. Leefvervoer is een voorziening gericht op het vervoeren van personen met een aandoening, die nodig is voor persoonlijke activiteiten en deelname aan de maatschappij. Dit gaat bijvoorbeeld om de regiotaxi. Dit leefvervoer is voor een… Lees meer

Indexatie woningwaardegrens startersvrijstelling via regeling

Sinds 2021 kennen we de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Vlak na de invoering van deze vrijstelling, is de woningwaardegrens ingevoerd. Via deze grens wordt een maximumprijs verbonden aan de startersvrijstelling. Het betreft een drempelbepaling. Bij een verkrijging boven de woningwaardegrens, is daarom over de gehele… Lees meer

Rechtsbescherming bij belastingrente op voorlopige aanslag

Ook bij een voorlopige aanslag kan belastingrente in rekening worden gebracht. Nu is een voorlopige aanslag niet voor bezwaar vatbaar, maar belastingplichtigen kunnen vragen om een herziening van de voorlopige aanslag inclusief het deel belastingrente. Het besluit op zo’n herzieningsverzoek, is voor bezwaar vatbaar. De… Lees meer

Verduidelijking in verschoningsrecht per 2024

In een rechtstaat is het verschoningsrecht een belangrijk recht. Voor het belastingrecht is dit geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Op grond van het verschoningsrecht hebben bepaalde beroepsbeoefenaren het recht om bepaalde gegevens over hun klanten niet te verstrekken aan de Belastingdienst. Het… Lees meer