Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Rechtsherstel box 3 nader uitgewerkt met besluit

Het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft tot veel ophef geleid. Duidelijk is dat een groep belastingplichtigen recht heeft op rechtsherstel. Zij zijn jarenlang geconfronteerd met een onrechtmatige heffing in box 3. Door middel van een beleidsbesluit van 28 juni 2022 heeft de staatssecretaris de… Lees meer

Rechtbank: startersvrijstelling vormt geen verboden discriminatie

De leeftijdsgrens voor de startersvrijstelling is niet discriminerend. De rechtbank Gelderland heeft dat oordeel uitgesproken. De voorliggende zaak betreft een belastingplichtige van 50 jaar. Hij koopt in 2021 een woning. In de akte van levering staat dat 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd. De belastingplichtige is het… Lees meer

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Bij de behandeling van het Belastingplan 2021 heeft de wetgever twee wijzigingen in de regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting aangekondigd. Aan de ene kant betreft het een verruiming van de verrekeningsmogelijkheden en aan de andere kant een beperking. In dit artikel behandelen wij beide… Lees meer

De kleineondernemersregeling (KOR) per 2020

Per 1 januari 2020 is de kleineondernemersregeling (KOR) gewijzigd. De wetgever meent met de wijzigingen de regeling te moderniseren. Het doel van de kleineondernemersregeling is om kleine ondernemers, ongeacht de vorm waarin zij hun bedrijf uitoefenen, een administratieve lastenverlichting te bieden. Maar hoe werkt de… Lees meer

De thuiswerkvergoeding in de werkkostenregeling

Tijdens de coronapandemie hebben zowel werkgevers als werknemers de voordelen van thuiswerken ontdekt. Daardoor is thuiswerken, ook nu de pandemie afzwakt, meer dan ooit gebruikelijk. Per 2022 is het voor werkgevers mede daarom mogelijk gemaakt om een onbelaste thuiswerkvergoeding aan werknemers uit te betalen. Dit… Lees meer