Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Verhoging vrije ruimte WKR per 2023

Via de werkkostenregeling kunnen werkgever onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers doen. Dat kan onbeperkt via de gerichte vrijstellingen of, voor zover er geen gerichte vrijstelling is, via de zogenaamde vrije ruimte. Die ruimte bedraagt over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom… Lees meer

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023

Aanmerkelijkbelanghouders, dat zijn – kortgezegd – personen met een meer dan 5%-belang in een vennootschap, werken vaak in hun eigen bedrijf. Zonder verdere regels zou het eenvoudig zijn om niet of nauwelijks salaris uit te betalen en geld op fiscaal gunstigere wijze naar privé te… Lees meer

Beperking aftrek periodieke giften per 2023

Het aftoppen van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting per 2023 laat zich het best uitleggen als een antimisbruikmaatregel. Deze regel moet periodieke giften tegengaan waarmee met name wordt beoogd om de belastingdruk te minimaliseren. Goedwillende gulle gevers hoeven zich echter geen zorgen te maken. Slechts… Lees meer

Aankondiging Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor ondernemers

In 2022 zijn de prijzen voor gas en elektriciteit explosief gestegen. Ook bedrijven zijn hiermee geconfronteerd. Dat doet zich in alle sectoren voor, maar in hogere mate in energie-intensievere sectoren. De bakker is daarvan steeds het schoolvoorbeeld geweest. Die kan immers het brood niet op… Lees meer

Inschrijvingseis IACK ruimer dan Belastingdienst meent

Bij een echtscheiding moeten de voormalig partners afspraken met elkaar maken. Een deel van die afspraken ziet op de wijze waarop de zorg voor de kinderen zal verlopen. Het komt regelmatig voor dat ouders zoeken naar een manier om de kinderen in een (nagenoeg) 50-50… Lees meer