Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Woo-verzoek: btw op vergoeding en succes fee M&A-adviseur bij aandelentransactie

Bemiddeling bij aandelentransacties is vrijgesteld van btw. Dat staat in de wet. In de praktijk ontstaat hierover regelmatig discussie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag wat precies bemiddeling is en wat de regels zijn bij dienstverlening die breder is dan alleen bemiddeling. Deze vraag… Lees meer

Omzetten box 2 verlies in belastingkorting voor box 1

Verliezen in box 2 zijn in principe alleen verrekenbaar binnen box 2. Het is niet mogelijk om box 2-verliezen te verrekenen met inkomen in box 1 of box 3. Op dit uitgangspunt bestaat één uitzondering. Als de belastingplichtige en zijn partner twee jaar geen aanmerkelijk… Lees meer

Tarief belastingrente en spelregels Belastingdienst

Belastingrente is typisch zo’n fenomeen dat tot felle discussies leidt. Deze rente is verschuldigd indien het vaststellen van de aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Niet zelden vormt dit element op de belastingaanslag een aanzienlijke post en ook… Lees meer

Box 2 tarief en belasting

In box 2 kenden we lange tijd een vlak tarief. Het percentage varieerde in de loop der tijd en bedroeg eind 2023 26.9%. Het hanteren van één tarief is overzichtelijk en maakt het bepalen van de belastingdruk eenvoudiger. Vanaf 2024 is box 2 wezenlijk anders… Lees meer

Box 3 tarief en heffingsvrij vermogen per 2024

In 2022 sprak de wetgever uit dat het de bedoeling was om het box 3-tarief jaarlijks met 1%-punt te gaan verhogen. Deze uitspraak kan echter na een jaar alweer de prullenbak in. Als onderdeel van het Belastingplan 2024 is namelijk een grotere verhoging van het… Lees meer