Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Omzetbelasting (btw)

Vrijwel iedere Nederlander heeft met de omzetbelasting (btw) te maken. Het is een belasting die aansluit bij de bestedingen. Ondernemers brengen de btw in rekening aan hun klanten en moeten deze vervolgens afdragen aan de Belastingdienst. Daartegenover staat het zogenaamde aftrekrecht, wat maakt dat ondernemers… Lees meer

Inlenersaansprakelijkheid bij arbeidskrachten voor loonheffingen en omzetbelasting

De inlenersaansprakelijkheid is een onderdeel van de Invorderingswet. Via deze wetgeving is een inlener van arbeidskrachten hoofdelijk aansprakelijk voor zowel de loonbelasting als de omzetbelasting die de uitlener van de arbeidskrachten is verschuldigd. Dat is een behoorlijk aansprakelijkheidsrisico, zeker omdat deze aansprakelijkheid doorwerkt in de… Lees meer

Parkeerterrein is bouwwerk voor btw

Of bij de overdracht van onroerende zaken btw of overdrachtsbelasting is verschuldigd, is een belangrijke vraag. Omdat het vaak om aanzienlijke financiële belangen gaat, is goed advies van groot belang. Toch is het niet in alle gevallen mogelijk om tot een conclusie te komen die… Lees meer

Werknemer en dienstbetrekking voor de loonbelasting

De loonbelasting wordt geheven van de werknemer, waarbij de werkgever zorgt voor de inhouding. Werknemer is volgens de Wet op de loonbelasting 1964 degene die een dienstbetrekking heeft bij de inhoudingsplichtige (meestal de werkgever). Wat dan precies een dienstbetrekking is, staat niet nauwkeurig omschreven in… Lees meer

Btw besparen bij verkoop auto aan DGA is toelaatbaar

Een DGA (of zijn adviseur) komt met een goed idee om btw te besparen bij de verkoop van de zakelijke auto, naar privé. In de kern komt het erop neer dat de auto voor een veel te lage prijs wordt verkocht, zodat over een hele… Lees meer

Gebrekkige urenadministratie is onvoldoende voor urencriterium

De inkomstenbelasting bevat voor ondernemers een aantal aftrekposten. Per aftrekpost gelden verschillende voorwaarden om deze te mogen gebruiken. Een terugkerende voorwaarde is dat de ondernemer voldoet aan het zogenaamde urencriterium. Dit criterium is bijvoorbeeld van belang bij de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. Het doel van… Lees meer