Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Pensioen Eigen Beheer; Afkopen tegen 70% en spaarvariant uitfasering

Net voor de jaarwisseling heeft de staatssecretaris voorgesorteerd op het einde van Pensioen in Eigen Beheer. Dit stuitte op veel vragen omtrent de werkbaarheid van de voorgestelde afkoopfaciliteit, bijvoorbeeld in situaties van onderdekking. De staatssecretaris stelt daarom nu voor om – naast een verruimde afkoopfaciliteit tegen… Lees meer

Autobrief II: 90% wagenpark gaat erop vooruit

Het toekomstige systeem voor autobelastingen verlaagt de kosten voor zo’n negen op de tien voertuigen, verwacht staatssecretaris Wiebes. Hij heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet uitwerking Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. De motorrijtuigenbelasting daalt met 2%. Daarnaast wordt… Lees meer

Voor 1 april WBSO-realisatie over 2015 doorgeven

Wanneer u in 2015 gebruik heeft gemaakt van de WBSO, dient u uiterlijk 31 maart 2016 uw gerealiseerde S&O-uren door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Heeft u ook gebruikgemaakt van de RDA voor kosten en uitgaven? Dan moet u ook de… Lees meer

Btw-suppletie alleen voor grote correcties!

Van de btw-ondernemer wordt verwacht dat hij een aangifte indient die gebaseerd is op volledige en juiste informatie. Sinds 1 januari 2012 heeft de btw-ondernemer een actiever informatieplicht. Constateert hij achteraf dat er fouten zijn gemaakt in de aangifte, dan moet hij zo snel mogelijk… Lees meer

Onbelaste vergoeding dienstreis hoger in 2016

Als werknemers voor hun werkgever op reis moeten, mag de werkgever de kosten die zij daarvoor onderweg maken, onbelast vergoeden. Daar gelden wel maximumbedragen voor. Deze maxima zijn per januari 2016 verhoogd. De regels voor de onbelaste vergoeding van zakelijke reis- en verblijfskosten (tool) zijn per 1 januari… Lees meer