Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%

Per 1 januari 2022 bedraagt het minimumloon € 1.725,00 per maand. Dit is een verhoging van maar liefst 1,41% ten opzichte van het minimumloon dat gold per 1 juli van dit jaar. Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de… Lees meer

Gevolgen opzegging belastingverdrag met Rusland

Rusland heeft met ingang van 1 januari 2022 het belastingverdrag met Nederland opgezegd. De verdragsloze situatie, die vanaf dat moment ontstaat, heeft fiscale consequenties voor belastingplichtigen met financiële/economische banden met Rusland. De Belastingdienst heeft de belangrijkste gevolgen voor de heffing van vennootschaps- en dividendbelasting vanaf… Lees meer

Per 2022 onbelaste vergoeding van € 2 per thuiswerkdag

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden. Het kabinet komt in het Belastingplan 2022 met een nieuwe gerichte vrijstelling voor de vergoeding voor thuiswerkkosten. Tijdens de coronapandemie werken veel werknemers thuis en de verwachting is… Lees meer

Prinsjesdag – Belastingplan 2022

In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd, met name op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. Het pakket Belastingplan 2022 is daarmee beleidsmatig een stuk kleiner dan vorige jaren, passend bij de… Lees meer

LET OP: lopende betalingsregeling bijzonder belastinguitstel per 1 oktober 2021 met strikte voorwaarden

Het bijzonder uitstel voor de betaling van belastingen vanwege de coronacrisis loopt ten einde. Vanaf 1 oktober moeten ondernemers hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen weer op tijd aan de Belastingdienst voldoen. Voor ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de corona-uitstelregeling staat vanaf 1 oktober 2022 een… Lees meer