Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Tweede Kamer wil toch papieren correspondentie Belastingdienst

De Tweede Kamer nam op 24 januari 2017 een motie aan waarin de regering wordt verzocht correspondentie van de Belastingdienst zowel digitaal als op papier te verzenden zonder dat de gewenningsperiode van twee jaar aanvangt. Voor navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op verzoeken voor een… Lees meer

Payrolling vanaf 2017

Payroll-land is in rep en roer na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Wat is er nu anders en wat gaat u daarvan merken? Uitzendovereenkomst. Bedrijfspensioenfonds StiPP voert al langer een strijd om bedrijven die detacheren verplicht onder hun werkingssfeer te laten vallen. StiPP richt… Lees meer

Update Wet uitfasering PEB; Staatssecretaris erkent fout over indexatie pensioenaanspraken

Onderzoek heeft uitgewezen dat de mogelijkheid om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen, niet bestaat. In een antwoord in de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel uitfasering pensioen in… Lees meer

Fiscus herziet beschikking Whk 2017

Werkgevers die in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA waren maar dat in 2017 niet meer zijn, ontvangen uiterlijk in maart 2017 nieuwe beschikkingen van de fiscus. De beschikking met het percentage premie Werkhervattingskas (Whk) 2017 die werkgevers in december 2016 hebben ontvangen, wordt herzien. De… Lees meer

Toename rekeningcourantschuld bij eigen bv aangemerkt als onttrekking

Rechtbank Noord-Holland beslist dat de toenames van de rekeningcourantschuld van X bij zijn eigen bv aangemerkt moeten worden als onttrekkingen. De toenames worden belast als reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang. Belanghebbende, X, is dga van A bv. De saldi van de rekening-courantverhouding tussen X en… Lees meer