Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Straks twee maanden betaald ouderschapsverlof

Alle werknemers binnen de Europese Unie (EU) krijgen recht op minimaal vier maanden ouderschapsverlof, waarvan in ieder geval twee maanden betaald moeten zijn. Dat staat in een richtlijn waarmee het Europees Parlement heeft ingestemd. Begin dit jaar bereikten het voorzitterschap van de Europese Raad en… Lees meer

Hogere onbelaste vergoedingen buitenlandse dienstreis

Per 1 april 2019 gelden er hogere maximumbedragen voor onbelaste vergoedingen voor een buitenlandse dienstreis. Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers de verblijfskosten die een werknemer maakt tijdens een buitenlandse dienstreis onbelast vergoeden. Werkgevers mogen een werknemer een vergoeding geven voor de kosten die hij maakt… Lees meer

Nieuwe uitspraken rechter inzake Privé-bijtelling auto

Recentelijk zijn er weer twee uitspraken gewezen over de bijtelling van de personenauto van de zaak. Dat blijft de gemoederen bezighouden. Daarom een update, want u zit niet op zulk gedonder te wachten, toch? Auto blijft heet hangijzer Onlangs bleek uit 2 rechtspraken nog eens… Lees meer

Burgerservicenummer moet uiterlijk op 1 januari 2020 uit btw-nummer van zelfstandige

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de eis van mevrouw X om per direct haar BSN uit het btw-nummer te wissen niet toewijsbaar is. X heeft namelijk onvoldoende onderbouwd waarom haar privacybelangen zouden moeten prevaleren boven de zwaarwegende heffingsbelangen van de Staatssecretaris van Financiën. Mevrouw X is… Lees meer

‘Wet arbeidsmarkt in balans’, nu al voorsorteren?

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) aangenomen en ligt invoering van deze wet dus op koers om op 1 januari 2020 in werking te treden. Kunt u hierop voorsorteren? Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) is bedoeld om… Lees meer