Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Betaald ouderschapsverlof bij geboorte vóór 2 augustus 2022

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Vanaf dan kunnen werknemers ouderschapsverlof met een uitkering van UWV opnemen. Dit kan ook een optie zijn voor werknemers van wie het kind al vóór 2 augustus 2022 geboren is. Een werknemer heeft per… Lees meer

Ondernemers krijgen 14 dagen extra voor aanvraag TVL vierde kwartaal van 2021

Ondernemers krijgen twee weken langer om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van 2021 aan te vragen. Het loket sluit op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Aanleiding voor deze langere openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige… Lees meer

Uitspraak Hoge Raad inzake box 3-heffing leidt tot aanslagenstop

Zoals u ongetwijfeld al weet, heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de box 3-heffing. Daaruit werd namelijk duidelijk dat de huidige box 3-heffing niet houdbaar is. Dit heeft gevolgen voor belastingplichtigen die in het verleden hiertegen bezwaar hebben aangetekend. Maar ook voor… Lees meer

Werkkostenregeling vanaf 2022

Per 2022 zijn er weer een paar veranderingen in de WKR. Zo is er een nieuwe gerichte vrijstelling voor de kosten van thuiswerken. Bovendien is het percentage voor de berekening van de vrije ruimte weer een stuk lager dan in 2021. In plaats van het tijdelijke percentage… Lees meer

Box 3-heffing afgeschoten door de Hoge Raad

Eind 2021 kwam de Hoge Raad nog met een mooi kerstgeschenk voor veel belastingplichtigen. Zij besliste namelijk dat de in 2017 ingevoerde box 3-heffing in strijd is met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten… Lees meer