Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Nieuwe regels voor rekening-courantschulden directeur grootaandeelhouders

Zoals bekend, is er tijdens Prinsjesdag 2018 een nieuwe maatregel aangekondigd die ziet op de schuld die een directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV heeft. Het wetsvoorstel moet nog komen, maar wat kunnen de gevolgen voor u als DGA zijn als u een schuld heeft aan uw… Lees meer

In echtscheidingssituatie is basisadministratie bepalend voor recht op heffingskortingen

Hof Amsterdam oordeelt dat de voormalige echtgenoot van X wordt aangemerkt als partner omdat hij het hele jaar stond ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisadministratie. X heeft geen recht op de alleenstaandeouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. X en Y zijn gehuwd in 2000 en… Lees meer

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

Onlangs is verduidelijkt welke gegevens van werknemers uw organisatie onder de AVG mag verstrekken aan een verzuimverzekeraar. Dit staat in een wijziging van het Besluit SUWI. Uw organisatie kan diverse verzekeringen afsluiten om het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers af te dekken. Denk aan het… Lees meer

Bereid u voor op de Brexit: vraag btw-verlegging aan

De Brexit-deal is afgelopen week afgeschoten door het Britse Lagerhuis, er wordt nu druk gewerkt aan een alternatief Brexit-plan. Mislukt ook dat plan en gebeurt er verder niets, zelfs dan zal het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de Europese Unie verlaten (‘no deal’). In verband… Lees meer

Milieulijst 2019

De milieulijst voor het jaar 2019 is vastgesteld. De milieulijst is de bijlage bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009. In de milieulijst zijn ter uitvoering van de Wet IB 2001 categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (VAMIL) en… Lees meer