Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Youngtimerregeling op de schop?

De youngtimerregeling is niet bedoeld om fiscale voordelen te creëren. Dat heeft staatssecretaris Snel van Financiën geantwoord op vragen van het Kamerlid Van Weyenberg (D66) naar aanleiding van het bericht ‘Oude vervuilende zakelijke auto veel goedkoper dan schone Tesla’. Voor auto’s die ouder zijn dan… Lees meer

Massaal bezwaar tegen de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de collectieve rechtszaak over de vermogensrendementsheffing in 2013 en 2014. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het forfaitaire rendement (van 4%) voor die jaren niet haalbaar was, zonder dat belastingplichtigen daar (veel) risico voor hoeven te nemen…. Lees meer

Let op! Nieuwe wet WAB speelt nu al een rol bij een eventuele contractverlenging

Een werkgever die een tijdelijk contract met een werknemer afspreekt, moet bij het eindigen van dit contract per 1 januari 2020 een transitievergoeding betalen. Mogelijk is dit voor werkgevers een reden om een tijdelijk contract van een werknemer vóór 1 januari 2020 te laten eindigen…. Lees meer

Pensioenakkoord betekent einde voor jeugd-LIV

Het principeakkoord dat het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben gesloten over de hervorming van het pensioenstelsel betekent het einde van het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV). Dat kan werkgevers duizenden euro’s per werknemer per jaar gaan kosten. De maatregelen uit het pensioenakkoord kosten geld. Eén van… Lees meer

ICT Belastingdienst kostte € 84 miljoen meer

De ICT-kosten van de Belastingdienst waren in 2018 € 84 miljoen hoger dan aanvankelijk gerapporteerd. Hierdoor zijn de totale ICT-kosten van het Rijk vorig jaar gestegen, terwijl het kabinet in mei nog meedeelde dat de kosten in 2018 waren gedaald. De ministeries hebben vorig jaar… Lees meer