Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Veel kritiek op WAB in Eerste Kamer

Er is veel kritiek in de Eerste Kamer op het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). De kritiek gaat onder meer over de maatregelen voor flexkrachten en de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Minister Koolmees van SZW heeft hier inmiddels op gereageerd. Eén van de kritiekpunten van… Lees meer

Vernieuwde Kleine Ondernemersregeling 2020 geldt ook voor de BV

  Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemingsregeling (KOR) in de btw vernieuwd. Deze regeling gaat dan ook voor BV’s gelden. Lees hier hoe de regeling in zijn werk gaat en of de regeling ook voor u van toepassing kan zijn. Huidige regeling. De bestaande kleineondernemersregeling (KOR) betekent… Lees meer

Ook bezwaar box 3-heffing 2018 aangemerkt als massaal bezwaar

Nu er nog geen arrest van de Hoge Raad is inzake de procedures over de vermogensrendementsheffing tot en met 2017, merkt staatssecretaris Snel van Financiën bezwaren tegen de definitieve aanslag 2018 aan als massaal bezwaar. Dat heeft Snel de Tweede Kamer laten weten. Belastingplichtigen die… Lees meer

Kans op pensioenverlagingen neemt verder toe

Pensioenfederatie heeft het volgende bericht op haar website geplaatst: ‘Vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen houden steeds nadrukkelijker rekening met de noodzaak om de pensioenen in 2020 of 2021 te moeten verlagen. Dat blijkt uit de kwartaalberichten die deze fondsen op 18 april 2019 hebben… Lees meer

Salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2023 afgebouwd

Het kabinet heeft besloten de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 ongewijzigd voort te zetten. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze regeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. Dat hebben minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat… Lees meer