Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Mogelijkheid werktijdverkorting aanvragen bij minder werk door Corona-virus

Zoals u uit het nieuws kan vernemen, maakt de overheid zich intussen ook zorgen over de bedrijfseconomische gevolgen nadat het Corona-virus verder om zich heen grijpt. Daarom schieten ze u te hulp als u tijdelijk uw mensen korter wilt laten werken, omdat u minder werk… Lees meer

Tijdig bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde

De WOZ-beschikkingen ploffen deze weken weer op de digitale deurmat. Veel overheidsorganen baseren een hele trits belastingen op deze waardering van vastgoed. Een te hoge WOZ-waarde doet dus pijn in de portemonnee. Zeker eigenaren van appartementen moeten opletten. In de beschikking voor de Wet waardering… Lees meer

Check toegekende loonkostentegemoetkoming LIV en LKV 2019 voor 1 mei

Werkgevers ontvangen voor 15 maart bericht over hun tegemoetkomingen in de loonkosten over het jaar 2019. Wij verzoek u deze mededelingen door te sturen naar ons kantoor zodat wij de berekening kunnen controleren en waar nodig nog kunnen corrigeren. Tegemoetkomingen in de loonkosten Werkgevers krijgen… Lees meer

Aanschafsubsidie elektrische auto voor particulieren

Tot nu toe waren elektrische auto’s eigenlijk alleen interessant voor zakelijke rijders, die kunnen profiteren van lage bijtelling. Vanaf 1 juli komt er voor particulieren echter een aanschafsubsidie. Milieuminister Stientje van Veldhoven gaat de regeling over enkele weken bekendmaken. Voor een nieuwe elektrische auto gaat… Lees meer

Zorg en bouw zijn eerste sectoren voor sectorspecifieke aanpak toezicht arbeidsrelaties

De Belastingdienst zet extra in op toezicht arbeidsrelaties voor de loonheffingen. De Belastingdienst controleert of sprake is van een dienstbetrekking. Aan eventuele handhaving moet een zorgvuldige afweging voorafgaan. Eind 2019 is gestart met de opbouw van de hiervoor benodigde extra capaciteit voor onder andere bedrijfsbezoeken… Lees meer