Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Ook bezwaar box 3-heffing 2018 aangemerkt als massaal bezwaar

Nu er nog geen arrest van de Hoge Raad is inzake de procedures over de vermogensrendementsheffing tot en met 2017, merkt staatssecretaris Snel van Financiën bezwaren tegen de definitieve aanslag 2018 aan als massaal bezwaar. Dat heeft Snel de Tweede Kamer laten weten. Belastingplichtigen die… Lees meer

Kans op pensioenverlagingen neemt verder toe

Pensioenfederatie heeft het volgende bericht op haar website geplaatst: ‘Vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen houden steeds nadrukkelijker rekening met de noodzaak om de pensioenen in 2020 of 2021 te moeten verlagen. Dat blijkt uit de kwartaalberichten die deze fondsen op 18 april 2019 hebben… Lees meer

Salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2023 afgebouwd

Het kabinet heeft besloten de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 ongewijzigd voort te zetten. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze regeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. Dat hebben minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat… Lees meer

Verhoging minimumloon per 1 juli 2019

Tweemaal per jaar, namelijk in januari en in juli, wordt het minimumloon iets verhoogd in verband met prijscompensatie. Let op. Aanstaande juli vindt daarnaast een extra verhoging plaats. Werknemers van 21 jaar krijgen dan recht op het volledige minimumloon. Bovendien gaat het minimumjeugdloon voor 18- tot en… Lees meer

Vraag op tijd uw e-Herkenning aan

Met eHerkenning regelt u online zaken met de overheid. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal van UWV met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning. Voor het registreren van een ketenmachtiging bij KPN… Lees meer