Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

ICT Belastingdienst kostte € 84 miljoen meer

De ICT-kosten van de Belastingdienst waren in 2018 € 84 miljoen hoger dan aanvankelijk gerapporteerd. Hierdoor zijn de totale ICT-kosten van het Rijk vorig jaar gestegen, terwijl het kabinet in mei nog meedeelde dat de kosten in 2018 waren gedaald. De ministeries hebben vorig jaar… Lees meer

Pensioenakkoord: vertraging stijging AOW-leeftijd

De sociale partners zijn met het kabinet tot een principeakkoord over het vernieuwen van het pensioenstelsel gekomen. Bedoeling is om fikse wijzigingen aan te brengen in de regels voor de AOW en het aanvullend pensioen. Het akkoord is het resultaat van een jarenlang onderhandelingstraject over… Lees meer

Wet spoedreparatie Fiscale Eenheid treedt in werking op 17 mei 2019

De wet spoedreparatie fiscale eenheid treedt op 17 mei 2019 in werking en wel grotendeels met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018. Voor een deel van de wet geldt terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019. Een ander deel treedt juist pas… Lees meer

Geen snelle start Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De app van Stichting Financieel Paspoort maakt geen versnelde invoer van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet mogelijk. Het systeem is niet geschikt om de beslagvrije voet op een juiste wijze te berekenen. De streefdatum voor de wet is nog altijd 2021. Met de app van… Lees meer

Subsidie praktijkleren is vanaf nu weer aan te vragen

Vanaf 2 juni tot en met 16 september kunnen organisaties weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidieregeling moet stimuleren dat leerlingen en studenten de kans krijgen om in de praktijk ervaring op te doen. Heeft u het afgelopen schooljaar 2018-2019 stagiaires opgeleid… Lees meer