Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Maak optimaal gebruik van lage tarief vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent in 2022 twee tarieven: 15% over de eerste € 395.000 winst en 25,8% over het meerdere. Een verschil van maar liefst 10,8%. Als u het lage tarief twee keer volledig benut, levert dat een voordeel op van ruim € 42.000. Het maakt niet uit… Lees meer

Wijziging minimum loon per 1 juli 2022

Het minimumloon stijgt per 1 juli 2022 met 1,8%. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van dit jaar aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.756,20 bruto per maand betalen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft… Lees meer

Uitkering ouderschapsverlof verhoogd

Vanaf 2 augustus 2022 heeft een werknemer recht op negen weken ouderschapsverlof. In de wet was geregeld dat werknemers gedurende die weken recht hebben op betaling van 50% van hun loon (tot maximaal 50% van het maximale dagloon). In het coalitieakkoord van januari 2022 heeft… Lees meer

Nieuwe aanvraagronde subsidieregeling : STAP-budget

Zoals bekend, is de fiscale scholingsaftrek per 1 januari 2022 vervallen. Dit betekent dat scholingskosten voor het uitbreiden van uw vakkennis vanaf 2022 niet meer als aftrekpost kunnen worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting. In de plaats van de fiscale scholingsaftrek is er nu het… Lees meer

Werkwijze belastingdienst inzake het aflossen van coronabelastingschulden?

De mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling vanwege corona te krijgen, is beëindigd. U moet als ondernemer dus weer gewoon direct aan uw fiscale verplichtingen voldoen. Maar hoe gaat u om met de opgebouwde coronabelastingschuld? Einde coronasteunmaatregelen Sinds 1 april 2022 bestaat er geen bijzondere… Lees meer