Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Controle zelfstandigenaftrek bij kleine omzet

Ondernemers die zowel in 2017 als 2018 een omzet hadden van minder dan € 5.000 en die in 2017 zelfstandigenaftrek hebben geclaimd in hun aangifte inkomstenbelasting, ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst. In deze brief waarschuwt de Belastingdienst de ondernemer dat een dergelijke kleine omzet kan… Lees meer

Berekening (tegemoetkoming) LIV en LKV door Civra laten controleren vóór 1 mei 2019

Werkgevers met personeel in dienst krijgen binnenkort een overzicht waarop staat voor welke werknemers zij over 2018 eventueel lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Het is belangrijk dat Civra deze overzichten ontvangt zodat wij deze goed voor u kunnen controleren en om daarbij geen voordeel… Lees meer

Per 2020 meer vrije ruimte in de werkkostenregeling

Het ziet ernaar uit dat de werkkostenregeling per 2020 een tweeschijvenstelsel kent. Vooral voor kleinere werkgevers levert dit een serieuze verruiming op. Daarnaast kunnen werkgevers een verklaring omtrent gedrag waarschijnlijk onbelast voor hun rekening gaan nemen. Vorig jaar augustus reserveerde het kabinet € 100 miljoen… Lees meer

Tesla-taks en oudere auto’s

Vanaf 2019 is de bijtelling voor elektrische auto’s veranderd. Wat betekent dit voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s? Waar moet u rekening mee houden? Bijtelling elektrische auto. De fiscale bijtelling voor de elektrische auto van de zaak is per 1 januari 2019 veranderd. De bijtelling van 4%… Lees meer

Nieuwe regels voor rekening-courantschulden directeur grootaandeelhouders

Zoals bekend, is er tijdens Prinsjesdag 2018 een nieuwe maatregel aangekondigd die ziet op de schuld die een directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV heeft. Het wetsvoorstel moet nog komen, maar wat kunnen de gevolgen voor u als DGA zijn als u een schuld heeft aan uw… Lees meer