Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

Werkplek thuis niet zomaar onbelast inrichten

Als een werknemer thuis moet werken – bijvoorbeeld vanwege het coronavirus – mag zijn werkgever niet zomaar onbelast die thuiswerkplek voor hem inrichten. Daarvoor gelden namelijk allerlei voorwaarden. Bij het inrichten van een thuiswerkplek, gelden niet alleen arbovraagstukken, maar ook fiscale:  de werkgever mag namelijk… Lees meer

Corona-crisis: Maatregelen voor banen en economie op een rij:

Het kabinet heeft, zoals het zelf zegt, ‘uitzonderlijke economische maatregelen’ genomen met betrekking tot het coronavirus. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor… Lees meer

Uitstel voor ondernemingen die niet kunnen voldoen aan eHerkenning

De Belastingdienst verleent proactief uitstel voor ondernemers die aangifteplichtig zijn voor de loonheffingen, rechtspersoon zijn en hun laatst ingediende aangifte hebben gedaan via het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst. Het uitstel geldt niet voor ondernemers die hun laatst ingediende aangifte hebben gedaan via een fiscaal… Lees meer

Terechte uitdeling voor toename schuld aan bv

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een uitdeling in aanmerking heeft genomen. Hij maakt aannemelijk dat de toename van de rekening-courantvordering niet volledig kan of zal worden afgelost. Belanghebbende, X, en zijn echtgenote ,Y, houden de aandelen in A bv. Zij hebben in… Lees meer

Nadere verduidelijkingen UBO-register

Minister Hoekstra van Financiën geeft de Eerste Kamer in de memorie van antwoord bij het implementatiewetsvoorstel UBO-register enkele situaties waarin al dan niet sprake is van een uiteindelijk belanghebbende (UBO). Het gaat bijvoorbeeld om stichtingen die uitkeringen doen, cumulatief preferente aandelen, een stichting administratiekantoor, de… Lees meer