Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van financiële en fiscale zaken.

In gemeenschap van goederen trouwen niet meer de standaard

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. In dit wetsvoorstel stellen PvdA, VVD en D66 voor de wet zo te veranderen dat trouwen in beperkte gemeenschap van goederen de standaard wordt. Op die manier delen gehuwden… Lees meer

Voorzichtig omgaan met ontslag op staande voet

Werkgevers doen er verstandig aan om onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) terughoudend om te gaan met ontslag op staande voet. Maakt een werkgever te snel gebruik van deze mogelijkheid, dan loopt hij het risico dat hij naast een gefixeerde schadevergoeding ook een transitievergoeding… Lees meer

Berekening loonheffing wijzigt per 1 april

Werknemer gaat er netto op achteruit. Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Een werknemer houdt dan per maand tussen de € 3 en € 10 netto minder over dan nu. De hogere belastingtarieven gelden alleen voor de tweede en derde schijf. De… Lees meer

Nieuwe aanwijzingen over de toepassing van de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een nieuw besluit aanwijzingen gegeven over de toepassing van de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten (art. 11 lid 1 aanhef en onderdeel g onder 1 Wet OB 1968). Aanleiding om deze aanwijzingen te geven waren uitspraken van verschillende rechterlijke instanties… Lees meer

Btw-vrijstelling niet van toepassing op psychotherapeut zonder BIG-registratie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de btw-vrijstelling voor psychologen niet van toepassing is op de diensten van zelfstandig psychotherapeut X. X maakt namelijk niet aannemelijk dat hij over een beroepskwalificatie beschikt die waarborgt dat de door hem geboden verzorging een kwaliteitsniveau heeft dat gelijkwaardig is… Lees meer