Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om de invordering van belastingschulden aan te houden. Echter, ook in die situatie is sprake van heffing van invorderingsrente. Dat kan hoogst onredelijk uitpakken, bijvoorbeeld in situaties waarin de belastingplichtige niet of nauwelijks een verwijt treft. De wetgever komt via de Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen, met een (begin van een) oplossing. In dit artikel meer informatie hierover.

Hoe werkt de delegatiebepaling geen invorderingsrente?

De wetgever laat in de Invorderingswet opnemen dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden vastgesteld in welke situaties en onder welke voorwaarden, geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht. Daarbij denkt de wetgever met name aan situaties waarin het door uitzonderlijke omstandigheden niet redelijk is om deze rente in rekening te brengen. De algemene maatregel van bestuur waar de wetgever naar verwijst, is het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990.

Voorbeeld specifieke situatie geen invorderingsrente

In de toelichting op de delegatiebepaling komt de wetgever met een voorbeeld. Het gaat dan om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2022 waar inkomen uit sparen en beleggen in zit. Bij het vaststellen van de voorlopige aanslagen over 2022 is namelijk geen rekening gehouden met het Kerstarrest van de Hoge Raad, dat een streep zette door de box 3-heffing op deze wijze. Veel voorlopige aanslagen 2022 zijn dus onjuist vastgesteld. Belanghebbenden hoeven deze voorlopige aanslagen niet te betalen, maar het niet hoeven betalen doet niet af aan de heffing van invorderingsrente. Dat is volgens de wetgever onredelijk en typisch een situatie waarin deze nieuwe bepaling toepassing moet vinden.

Inwerkingtreding delegatiebepaling geen invorderingsrente

De wet wordt aangepast per 1 januari 2023. Dat is ook noodzakelijk, omdat het anders niet mogelijk is om de heffing van invorderingsrente over voorlopige aanslagen over 2022, waar nodig te staken. Het opnemen van nieuwe ‘specifieke gevallen’ verloopt dan steeds via het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. Dat is met opzet zo gedaan, omdat het opnemen van een nieuwe situatie dan sneller gaat dan middels een wetgevingstraject.

Invorderingsrente en advisering

De invorderingsrente gaat lopen indien de belastingplichtige de belastingaanslag niet op tijd betaalt. Belastingplichtigen kunnen overigens aanspraak maken op invorderingsrente, indien de Belastingdienst er meer dan zes weken over doet om een teruggaaf uit te betalen. Niet zelden kan invorderingsrente flink oplopen en zeker voor belastingplichtigen in een moeilijke positie, kan dat grote gevolgen hebben. Afstemming met de Belastingdienst over uw situatie is dan de gewezen weg. Vragen over de invordering van belastingschulden? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Lees ook onze artikelen over:

Vermindering en maatwerk belastingrente 2023

Belastingrente

Zie ook onze overzichtspagina: formeel belastingrecht en fiscaal procesrecht

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.