Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek per 2023

De zelfstandigenaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek en verlaagt de belastbare winst uit onderneming voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Al in het Belastingplan 2020 is aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek wordt versoberd. In het Belastingplan 2023 is aangegeven dat de versobering nog sneller zal gaan per 2023. Uiteindelijk bedraagt de zelfstandigenaftrek in 2027 nog € 900, waarde deze momenteel (2022) in beginsel € 6.310 bedraagt. In dit artikel meer informatie over de zelfstandigenaftrek en de versnelling van de afbouw hiervan per 2023.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting en verlaagt de winst uit onderneming. Voor starters geldt een verhoogde zelfstandigenaftrek. Om gebruik te kunnen maken van de aftrekpost, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De belastingplichtige kwalificeert als ondernemer voor de inkomstenbelasting;
  • De belastingplichtige voldoet aan het urencriterium.

De zelfstandigenaftrek is in het verleden voor vele doelen gebruikt en aangepast. De aftrekpost is ooit ingevoerd ter ondersteuning van zelfstandigen, maar later ook gebruikt om bijvoorbeeld zelfstandigen tegemoet te komen voor het verlagen van het vennootschapsbelastingtarief. De aftrekpost is daarmee dus ook een middel om inkomensbeleid te voeren en de verschillen tussen de soorten ondernemers te sturen.

Waarom afbouw van de zelfstandigenaftrek?

In het Belastingplan 2020 is de afbouw van de zelfstandigenaftrek aangekondigd. Reden daarvoor zijn de verschillen in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen (ondernemers). De wetgever meent dat deze verschillen voor werkgevers en opdrachtgevers in te hoge mate leidend zijn bij het bepalen of iemand in dienst komt of juist niet. Kortom: de materie rondom schijnzelfstandigheid is van groot belang geweest bij het invoeren van de afbouw.

Per 2023 zal de afbouw worden versneld. Een duidelijke reden daarvoor ontbreekt, maar in het coalitieakkoord lijkt wederom aansluiting te zijn gezocht bij de verschillen in behandeling tussen werknemers en zelfstandigen. Overigens zal ook het budgettaire effect een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld. De wetgever is overigens van mening dat zelfstandigen meer dan gecompenseerd worden via de verhoging van de arbeidskorting. Overigens geldt voor de arbeidskorting een afbouwregeling zoals bijvoorbeeld ook voor de algemene heffingskorting en bij de zelfstandigenaftrek is deze niet aanwezig. Voor ondernemers met grotere winsten is van compensatie dus niet of nauwelijks sprake.

Ontwikkelingen in de afbouw van de zelfstandigenaftrek

De afbouw van de zelfstandigenaftrek is ondertussen drie keer aangekondigd. In het Belastingplan 2020 zou in 2028 nog een zelfstandigenaftrek van € 5.000 gelden. Bij het Belastingplan 2021 ging dat reeds naar € 4.120. Met het Belastingplan 2023 hebben zelfstandigen in 2028 nog slechts aanspraak op een zelfstandigenaftrek van € 900. Deze snelle wijzigingen, die ook ongunstig zijn voor de ondernemer, doen de betrouwbaarheid van de overheid uiteraard geen goed.

Ondernemer in de inkomstenbelasting of toch de bv in?

De versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek per 2023 maakt (onder andere) dat het omslagpunt tussen een IB-onderneming en de voordelen van een bv zich op een ander moment aandient. De trend van de afgelopen jaren, is dat het steeds sneller voordelig is om de bv in te gaan. Wilt u weten of dit voor u ook geldt? Of heeft u andere vragen over fiscale zaken en ondernemerschap? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Belastingplan 2023 – Nota naar aanleiding van verslag

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Tarief en heffingsvrij vermogen box 3 per 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.