Verhoging vrije ruimte WKR per 2023

Via de werkkostenregeling kunnen werkgever onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers doen. Dat kan onbeperkt via de gerichte vrijstellingen of, voor zover er geen gerichte vrijstelling is, via de zogenaamde vrije ruimte. Die ruimte bedraagt over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 1,7% en over het meerdere 1,18%. In een nota van wijziging bij het Belastingplan 2023 is een ophoging van het eerste percentage naar 1,92% aangekondigd. In dit artikel behandel ik de verhoging van de vrije ruimte in de WKR per 2023.

Verruiming vrije ruimte als lastenverlichting MKB

Via de vrije ruimte kunnen werkgevers onbelast vergoedingen en verstrekkingen doen aan hun werknemers. In de praktijk zien wij ook dat veel werkgevers hier gebruik van maken. Zo hebben een aantal werkgevers de vrije ruimte benut om werknemers te compenseren in de gestegen energiekosten in het kader van thuiswerken. Een verruiming van de vrije ruimte maakt dat hier meer ruimte voor ontstaat.

De huidige vrije ruimte in de werkkostenregeling is onvoldoende

Veel werkgevers klagen al langer over de vrije ruimte. In coronatijd is deze eenmalig opgehoogd naar 3% en dat beviel eigenlijk best goed. De wetgever wil niet zo ver gaan om deze 3% weer in te voeren, maar is bereid naar 1,92% te gaan. De rechtvaardiging hiervoor vindt men in de hoge inflatie, die maakt dat vergoedingen/verstrekkingen al snel kostbaarder zullen zijn. Vooral bedrijven in lagelonensectoren en bedrijven met weinig werknemers worden geraakt.

Evaluatie werkkostenregeling in 2023

De verhoging van het tarief gaat mee in de evaluatie die in 2023 wordt uitgevoerd. Die evaluatie op de werkkostenregeling is een hele brede en kan weleens grote invloed hebben op de toekomst van de werkkostenregeling in de loonbelasting. Ik verwacht daar overigens veel van, omdat de werkkostenregeling niet aan de oorspronkelijke doelen lijkt te voldoen. De regeling is ooit bedoeld als administratieve vereenvoudiging en lastenverlichting, maar werkgevers ervaren dat zeker niet zo. Het is daarom niet ondenkbaar dat ook bij het Belastingplan 2024 de WKR weer onderwerp van wijziging zal zijn.

Verdere uitbreiding werkkostenregeling met thuiswerkkosten

Sinds 2022 kent de werkkostenregeling een gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding. Die ziet met name op de dagelijkse kosten bij thuiswerken. In de beslisnota bij de nota van wijziging van het Belastingplan 2023, valt te lezen dat het kabinet een onderzoek doet naar de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten. Het is daarom niet onaannemelijk dat komende maanden meer bekend wordt over een mogelijke gerichte vrijstelling voor nadere thuiswerkkosten dan wel een uitbreiding van de bestaande mogelijkheden.

Advisering werkkostenregeling en loonbelasting

De werkkostenregeling biedt werkgevers veel mogelijkheden om werknemers fiscaal gunstig te belonen. Dat geldt temeer nu er een verhoging van de vrije ruimte in de WKR per 2023 is aangekondigd. Echter, de ervaring leert dat veel werkgevers niet of nauwelijks gebruikmaken van de mogelijkheden die de WKR biedt. De zeer aantrekkelijke mogelijkheden van bijvoorbeeld een uitruil of nettobonus, benutten veel werkgevers dus niet. Wij adviseren vrijwel dagelijks over de WKR en denken graag mee over wat passend is in uw onderneming. Vragen? Neem dan gerust eens contact op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Eerste nota van wijziging bij het Belastingplan 2023

Beslisnota bij nota van wijziging Belastingplan 2023

Lees ook onze artikelen over:

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per 2023

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023

De onbelaste reiskostenvergoeding in de WKR

Zie ook onze loon- en premieheffing overzichtspagina: loonbelasting en premieheffing

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.