Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per 2023

Al jarenlang bedraagt de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding € 0,19 in de situatie waarin de werknemer met eigen vervoer naar het werk komt. Evenzo oud is de roep om een verhoging van de vergoedingsruimte, omdat het al jaren niet meer mogelijk is om voor dit bedrag met de auto naar het werk te komen. Uiteraard hebben werkgevers de mogelijkheid om meer te vergoeden, maar dat gaat ten koste van de vrije ruimte of vormt bruto loon. In beide gevallen niet bijzonder aantrekkelijk. In het Belastingplan 2023 is de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding per 2023 aangekondigd. Wij schreven eerder al een algemeen artikel over de onbelaste reiskostenvergoeding in de werkkostenregeling en dit artikel behandelt vooral de stijging.

De onbelaste reiskostenvergoeding

Het kabinet komt dus met een vergoeding van de onbelaste reiskostenvergoeding. Het doel is om het reizen naar het werk betaalbaar te houden. Per 1 januari 2023 bedraagt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding € 0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 gaat dit bedrag naar € 0,22. Het is wellicht niet de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding waar veel werkgevers en werknemers op hopen, maar het is wel een goed begin. In 2028 zal de reiskostenregeling weer aan een evaluatie worden onderworpen.

Voorbeeld onbelaste reiskostenvergoeding per 2023

Een werknemer werkt vier dagen per week. Hij woont op 25 kilometer enkele reistafstand van het kantoor waar hij zit. Dit is zijn vaste werkplek. De werkgever berekent een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Voor het berekenen van de vaste reiskostenvergoeding geldt de 128-dagennorm. Dat betekent dat een vaste vergoeding alleen mogelijk is als de werknemer ten minste 128 dagen naar zijn werkplek reist. Omdat het arbeidspatroon vier dagen per week is – en niet de vijf – verlagen we de dagennorm naar 102 dagen (4/5). De werknemer voldoet aan deze eis.

De vergoeding berekenen we dan alsof de werknemer 214 dagen per jaar naar het werk komt, maar ook die norm verlagen we met 4/5 en dat maakt 172 dagen.

De vergoeding op basis van € 0,19 bedraagt dan € 136 netto per maand. Per 1 januari 2023 is dat € 150 en per 1 januari 2024 zelfs € 158.

Geen indexatie onbelaste reiskostenvergoeding

Het kabinet heeft vragen beantwoord over de mogelijkheid om het bedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding jaarlijks te indexeren. De wetgever wil daar niet aan beginnen. Hij geeft aan dat de onbelaste reiskostenvergoeding in verschillende situaties wordt toegepast. Het gaat dan bijvoorbeeld om vervoer per auto, maar ook om werknemers die lopend komen of op de fiets komen. Deze verschillende vervoersmethoden kennen ieder een eigen kostenontwikkeling. Daarnaast zijn auto’s steeds zuiniger. Om die reden ziet het kabinet niets in een vaste indexatie van de onbelaste reiskostenvergoeding.

Advies werkkostenregeling en reiskostenvergoeding

Veel werkgevers maken niet optimaal gebruik van de vele mogelijkheden die de werkkostenregeling biedt. Wij adviseren dagelijks werkgevers over de mogelijkheden om het personeel zaken te vergoeden of te verstrekken, bijvoorbeeld een internetverbinding thuis of een broodmaaltijd op het werk. Vragen? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Belastingplan 2023 – Nota naar aanleiding van verslag

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

De onbelaste reiskostenvergoeding in de WKR

Beperking 30%-regeling tot Balkenendenorm

Aanwenden oudedagsverplichting (ODV) voor lijfrente

Verhoging vrije ruimte WKR per 2023

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023