Verhoging kindgebonden budget per 2023

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. Met deze regeling ondersteunt de overheid de lage- en middeninkomens. Verder is in de regeling rekening gehouden met de verschillende huishoudtype (alleenstaande ouder of juist niet). In dit artikel behandelen wij het kindgebonden budget en de verhoging van het kindgebonden budget per 2023.

Heb ik recht op kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Daarbij gelden – op hoofdlijnen – de volgende regels:

  • De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft, krijgt ook het kindgebonden budget;
  • Het inkomen van de ouder en de partner van de ouder is niet te hoog;
  • Het vermogen van de ouder en de partner is niet te hoog;
  • Ingeval van co-ouderschap (en een aantal andere situaties) gelden bijzondere regels.

In de praktijk gaat het nog weleens mis en daardoor wordt onterecht kindgebonden budget uitgekeerd. De latere terugvordering is dan een forse, financiële tegenvaller.

Verhoging kindgebonden budget per 2023

Het kabinet ziet een risico dat grotere gezinnen en alleenstaande ouders door de koopkrachtontwikkelingen in 2022, sneller onder de armoedegrens terecht gaan komen. Een verhoging van het kindgebonden budget moet bijdragen aan het inperken van dit risico. Om dit te realiseren neemt het kabinet drie maatregelen:

  • Het maximumbedrag aan kindgebonden budget vanaf het derde kind wordt verder verhoogt;
  • Alle kindbedragen gaan evenredig omhoog met € 356;
  • De alleenstaande ouderkop gaat omhoog met € 356.

De eerste maatregel is structureel, de andere twee maatregelen zijn hoofdzakelijk tijdelijk van aard.

Aanpakken koopkrachtval met verhoging kindgebonden budget

Het kabinet kiest er via deze route voor om de lage- en middeninkomens te steunen met een verhoging van het kindgebonden budget per 2023. Mits dit in de uitvoering geen problemen op gaat leveren, kan sprake zijn van een nuttig middel om op relatief korte termijn een deel van de klappen te compenseren. Hoe dit op de langere termijn uitwerkt, als een aantal van de maatregel weer wegvalt, is echter afwachten.

 

Bronnen:

Wetsvoorstel tijdelijke intensivering kindgebonden budget en afschaffen inkomensondersteuning AOW’ers

Lees ook onze artikelen over:

Nultarief btw op levering en installatie zonnepanelen per 2023

Wet rechtsherstel box 3

Verlagen en afschaffen van de jubelton

Afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers (IOAOW)

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.