Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Herziening van de lage WW-premie

Sinds 1 januari 2020 kennen we voor de heffing van de WW-premie (ook wel de Awf-premie) nog slechts twee tarieven: de hoge premie en de lage premie. De werkgever moet steeds bepalen welke premie hij moet toepassen. In veel gevallen is dat niet al te… Lees meer

Uitzonderingen bij de hoge en lage WW-premie

In een eerder artikel beschreef ik de wijze waarop de WW-premie vanaf 2020 wordt geheven. Een link naar dat artikel staat onderaan deze pagina. In dit artikel ga ik in op bijzondere situaties bij het toepassen van de hoge en de lage WW-premie. Het gaat… Lees meer

De hoge en de lage WW-premie (Awf-premie)

Per 1 januari 2020 is de heffing van de WW-premies anders ingericht. Sindsdien kennen we nog slechts de hoge en de lage premie. Deze nieuwe opzet heeft als doel om werkgevers te stimuleren om werknemers in vaste dienst te nemen. Door de hoogte van de… Lees meer

Inlenersaansprakelijkheid bij arbeidskrachten voor loonheffingen en omzetbelasting

De inlenersaansprakelijkheid is een onderdeel van de Invorderingswet. Via deze wetgeving is een inlener van arbeidskrachten hoofdelijk aansprakelijk voor zowel de loonbelasting als de omzetbelasting die de uitlener van de arbeidskrachten is verschuldigd. Dat is een behoorlijk aansprakelijkheidsrisico, zeker omdat deze aansprakelijkheid doorwerkt in de… Lees meer

Parkeerterrein is bouwwerk voor btw

Of bij de overdracht van onroerende zaken btw of overdrachtsbelasting is verschuldigd, is een belangrijke vraag. Omdat het vaak om aanzienlijke financiële belangen gaat, is goed advies van groot belang. Toch is het niet in alle gevallen mogelijk om tot een conclusie te komen die… Lees meer