Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting

De deelnemingsvrijstelling is een belangrijke regeling in de vennootschapsbelasting. Deze regeling voorkomt onder andere dat winstuitdelingen van dochtermaatschappijen aan moedermaatschappijen, worden belast. Zo wordt (economisch) dubbele belastingheffing voorkomen. De deelnemingsvrijstelling geldt niet alleen voor winstuitdelingen. De regeling is namelijk ook van toepassing bij aan- en… Lees meer

Hardheidsclausule in de Invorderingswet per 2024

Het kabinet heeft het al een aantal jaar over wat bekend is gaan staan als de ‘menselijke maat’. In het kader van het bevorderen van die menselijke maat, wordt voorgesteld om in de Invorderingswet een hardheidsclausule op te nemen. De invoering van de hardheidsclausule in… Lees meer

Verlenging horizonbepaling overtredersbegrip in het fiscale boeterecht tot 2029

Sinds 2014 staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) een uitgebreider overtredersbegrip opgenomen. Sindsdien vallen ook de doen pleger, de uitlokker en de medeplichtige onder het overtredersbegrip. Bij de invoering is een horizonbepaling opgenomen. Deze is… Lees meer

Afschaffen van de open cv en de gevolgen voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Een commanditaire vennootschap (cv) komt in de praktijk regelmatig voor. In het belastingrecht kennen we twee type cv’s. De open cv is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De besloten cv is dat niet. Bij de besloten cv reken je de bezittingen en schulden toe aan… Lees meer

Afschaffen van de open cv en de gevolgen voor de overdrachtsbelasting

Een commanditaire vennootschap (cv) komt in de praktijk regelmatig voor. In het belastingrecht kennen we twee soorten cv’s. De open cv is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de besloten cv is dat niet. Bij een besloten cv reken je de bezittingen en schulden toe… Lees meer