Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders

Op 24 oktober 2022 is de Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders ingediend. Op grond van deze wet krijgt de Belastingdienst toegang tot internationale betalingsgegevens. Het hoofddoel van de wet is om btw-fraude beter te kunnen opsporen en bestrijden. Dat gebeurt in de kern door de informatie-uitwisseling… Lees meer

Herinvesteringsvoornemen hoeft niet direct realiseerbaar te zijn

Ondernemers kunnen een herinvesteringsreserve vormen als zij een bedrijfsmiddel met een boekwinst vervreemden. Daarover schreef ik eerder al een algemeen artikel. Het vormen van een herinvesteringsreserve is aan strikte voorwaarden onderworpen. Een van deze voorwaarden is dat een voornemen tot herinvesteren aanwezig is. Dat moet… Lees meer

De herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve is gebaseerd op de zogenaamde continuïteitsgedachte. Dat houdt in dat de belastingheffing het vervangen van bedrijfsmiddelen, zoals een machine, niet al te zeer mag bemoeilijken. Daarom mogen ondernemers, onder voorwaarden, bij het vervreemden van een bedrijfsmiddel, een herinvesteringsreserve vormen. Die reserve maakt het… Lees meer

Nieuwe informatiebeschikking na eerdere intrekking soms mogelijk

De informatiebeschikking is ingevoerd om de rechtsbescherming van belastingplichtigen te verbeteren. Over deze beschikking schreef ik eerder al een algemeen artikel. In dit artikel ga ik in op een recente uitspraak van de Hoge Raad over de informatiebeschikking. In deze zaak heeft de Belastingdienst de… Lees meer

Nadere uitwerking TEK voor energie-intensief MKB

-> De informatie in dit artikel is door actuele ontwikkelingen deels achterhaald. Zie onderaan dit artikel een link naar verdere, actuele informatie over de TEK-regeling <- De TEK-regeling is een subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB. Daarbij staat TEK voor ‘Tegemoetkoming Energiekosten’. Het is belangrijk om… Lees meer