Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


De Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM

Het is de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp: de vele bezwaar- en beroepsprocedures in WOZ en BPM zaken. Een van de gesignaleerde knelpunten is de oververtegenwoordiging van zogenaamde no-cure-no-paykantoren op deze markt. Voor proceshandelingen die vaak een minimale inspanning vergen, vangen deze kantoren aanzienlijke proceskostenvergoedingen…. Lees meer

De Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

De Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen gaat op hoofdlijnen over twee zaken en gaat in per 2025. Ten eerste gaat het wetsvoorstel over de kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen. Daarover gaat dit artikel. Ten tweede bevat het wetsvoorstel de regels over het vervallen van de zelfstandige belastingplicht… Lees meer

Vergoeding belastingadvies en bezwaarprocedure voor werknemer

Een werkgever laat voor in Nederland woonachtige leden van haar Raad van Bestuur, de aangifte inkomstenbelasting doen. Deze bestuursleden werken in Nederland en Duitsland. Met de Belastingdienst ontstaat een discussie over het heffingsrecht over het loon. De bestuursleden gaan uiteindelijk in bezwaar tegen hun aanslagen… Lees meer

De liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting

De deelnemingsvrijstelling maakt dat voordelen uit een deelneming, buiten de heffing van vennootschapsbelasting blijven. Dat geldt zowel voor winsten, als voor verliezen. Een uitzondering op deze regel vormt de zogenaamde liquidatieverliesregeling. Op grond van deze regeling mag – kortgezegd – in het jaar waarin een… Lees meer

Reparatie lucratiefbelangregeling voor leningen

De Hoge Raad kwam op 14 april 2023 met een arrest over de lucratiefbelangregeling. Dat arrest gaat specifiek over de restcategorie. Die categorie ziet op vermogensrechten die gelet op de omstandigheden, vergelijkbaar zijn met aandelen, vorderingen of schulden. De Hoge Raad oordeelde dat bij deze… Lees meer