Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Terechte informatiebeschikking wegens niet verstrekken privéagenda door belastingplichtige

De Belastingdienst vraagt aan een belastingplichtige om inzage in zijn privéagenda. In deze agenda’s staat informatie over de onderneming die de belastingplichtige drijft. De belastingplichtige weigert deze inzage te verlenen. Hij merkt op dat het gaat om een privéagenda met daarin informatie over zijn privéafspraken…. Lees meer

Hoge Raad verduidelijkt regels over aanwijzen als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling (WKR)

De hoofdregel is dat de loonbelasting wordt geheven van de werknemer. Een uitzondering geldt in de situatie van eindheffing. Bij eindheffing neemt de werkgever de loonbelasting voor eigen rekening. Eindheffing komt onder andere aan de orde als de werkgever bepaalde vergoedingen of verstrekkingen als eindheffingsbestanddelen… Lees meer

Consultatie Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025

Bij het doorvoeren van de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 is door de wetgever al aangegeven dat nadere wetgeving in 2025 zou volgen. Daarbij is gewezen op wetgeving omtrent het soort aandelen waarop de BOR mag worden toegepast, het versoepelen van de bezitseis en de… Lees meer

Standpunt Belastingdienst over terugkomen op geclaimde startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting

Sinds 2021 kennen we in de overdrachtsbelasting de startersvrijstelling. Deze vrijstelling biedt woningzoekenden tot hun 35ste eenmalig de kans om vrij van overdrachtsbelasting een woning aan te schaffen. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de woning als hoofdverblijf gaan dienen en mag de… Lees meer

Consultatie aanpassing splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting

In april 2024 is een internetconsultatie begonnen met betrekking tot het aanpassen van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Volgens de wetgever is de huidige splitsingsvrijstelling ruimer in te zetten dan de bedoeling is geweest. Hierdoor kan ongewenste niet-heffing van overdrachtsbelasting ontstaan. In dit artikel behandel… Lees meer