Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


De 183-dagenregeling in belastingverdragen

Bij grensoverschrijdende arbeid spelen belastingverdragen een belangrijke rol. Belastingverdragen wijzen de heffingsrechten over bepaalde inkomstenbronnen toe aan de betrokken staten. Nederland heeft met veel landen belastingverdragen gesloten. Een van de artikelen in een belastingverdrag gaat over het inkomen uit een dienstbetrekking. De precieze regels worden… Lees meer

Het gebruikelijk loon en de gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling is voor bijna alle dga’s van belang. De regeling staat in de volksmond ook wel bekend als het ‘dga loon’ of het ‘fictief loon’. Allemaal benamingen voor dezelfde regeling: die van het gebruikelijk loon. Op grond van deze bepaling moet de dga een… Lees meer

Doorstootverplichting lucratief belang en partiële buitenlandse belastingplicht

Het lucratief belang in de inkomstenbelasting is bedoeld om bepaalde excessieve beloningen te belasten. Bij de invoering van de regeling heeft de wetgever vooral het oog gehad op private equity structuren. Het betreft een complexe regeling die de afgelopen jaar steeds meer in de spotlights… Lees meer

Zelfstandige timmerlieden zijn niet in dienstbetrekking bij houthandel

Schijnzelfstandigheid wordt gezien als een maatschappelijk probleem. Van schijnzelfstandigheid is sprake als een arbeidsverhouding ten onrechte niet als dienstbetrekking is aangemerkt. Dat gebeurt lang niet altijd met opzet. De wetgeving is complex en het betreft steeds een hele feitelijke toetsing. Dit artikel behandelt een recent… Lees meer

Uitbreiding van de uitzondering op herzien Awf-premie bij overwerk vanaf 2025

De Awf-premie is een van de werkgeverslasten. Deze premie kan laag zijn of hoog zijn. Dat is afhankelijk van het soort dienstverband dat de werknemer heeft. De regels zijn zo vormgegeven dat werkgevers worden gestimuleerd om werknemers in vaste dienst te nemen. Een van de… Lees meer