Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Nadere uitwerking TEK voor energie-intensief MKB

De TEK-regeling is een subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB. Daarbij staat TEK voor ‘Tegemoetkoming Energiekosten’. Het is belangrijk om twee perioden te onderscheiden. Tot de invoering komt het kabinet met diverse maatregelen om bedrijven nu het hoofd boven water te laten houden. Met de invoering… Lees meer

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Per 1 januari 2023 gaat waarschijnlijk de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten in. Aandelenopties geven de werknemer het recht om op een toekomstig moment, tegen een vooraf vastgestelde prijs, aandelen te kopen. Met dit voorstel wijzigt de wijze waarop aandelenopties in de loonheffingen worden betrokken…. Lees meer

Verhoging vrije ruimte WKR per 2023

Via de werkkostenregeling kunnen werkgever onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers doen. Dat kan onbeperkt via de gerichte vrijstellingen of, voor zover er geen gerichte vrijstelling is, via de zogenaamde vrije ruimte. Die ruimte bedraagt over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom… Lees meer

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023

Aanmerkelijkbelanghouders, dat zijn – kortgezegd – personen met een meer dan 5%-belang in een vennootschap, werken vaak in hun eigen bedrijf. Zonder verdere regels zou het eenvoudig zijn om niet of nauwelijks salaris uit te betalen en geld op fiscaal gunstigere wijze naar privé te… Lees meer

Beperking aftrek periodieke giften per 2023

Het aftoppen van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting per 2023 laat zich het best uitleggen als een antimisbruikmaatregel. Deze regel moet periodieke giften tegengaan waarmee met name wordt beoogd om de belastingdruk te minimaliseren. Goedwillende gulle gevers hoeven zich echter geen zorgen te maken. Slechts… Lees meer