Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Versoberen 30%-regeling door afbouw per 2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen. Dit amendement ziet op de versobering van de 30%-regeling voor expats. In dit artikel beschrijf ik kort wat de 30%-regeling inhoudt en wat het aangenomen amendement verandert. Ik ga voornamelijk in op de afbouw… Lees meer

Wetsvoorstel afschaffen LIV en verbeteren loonkostenvoordelen (LKV)

In 2017 werd de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ingevoerd. Het doel van deze wet is om arbeidsparticipatie van lagere en middeninkomens te bevorderen. In het kader van de Wtl kennen we op dit moment de loonkostenvoordelen (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de tegemoetkoming in de… Lees meer

Hoge Raad verduidelijkt behandeling dividendvordering binnen de deelnemingsvrijstelling

In een recente zaak heeft de Hoge Raad nieuwe inzichten gegeven over de behandeling van dividendvorderingen onder de deelnemingsvrijstelling. Het betreft situaties waarin tussen het besluit tot het uitkeren van dividend en het betaalbaar stellen van dat dividend, zich waardeveranderingen voordoen. Dat kan zich bijvoorbeeld… Lees meer

De Wet aanpassing vrijgestelde beleggingsinstelling per 2025

De Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling bevat maatregelen met betrekking tot het fonds voor gemene rekening (FGR) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). In dit artikel behandel ik alleen de aanpassing met betrekking tot de vrijgestelde beleggingsinstelling die ingaat per 2025. In… Lees meer

De Wet aanpassing fonds voor gemene rekening per 2025

De Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling bevat maatregelen met betrekking tot het fonds voor gemene rekening (FGR) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) die ingaan per 2025. In dit artikel ga ik alleen in op de regels met betrekking tot het FGR…. Lees meer