Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Belastingrente

Belastingrente is typisch zo’n fenomeen dat tot felle discussies leidt. Deze rente is verschuldigd indien het vaststellen van de aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Niet zelden vormt dit element op de belastingaanslag een aanzienlijke post en ook… Lees meer

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 20 juni 2019 is een richtlijn aangenomen die het arbeidsrecht wijzigt. Het doel van deze richtlijn is om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. Dat moet gebeuren door middel van meer transparantie en voorspelbaarheid. Dit bevordert de werkgelegenheid en het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt…. Lees meer

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 20 juni 2019 is de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Aan deze richtlijn hebben wij reeds een artikel gewijd. Nederland dient te zorgen dat ons arbeidsrecht uiterlijk 1 augustus 2022 aan deze nieuwe richtlijn voldoet. Daardoor zullen er een aantal wetswijzigingen per 1… Lees meer

Beperkt verrekenen voorheffingen in de vennootschapsbelasting

Bedrijven die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, kunnen te maken krijgen met de zogenaamde voorheffingen. Tot de voorheffingen behoren de geheven dividendbelasting en de geheven kansspelbelasting. Bedrijven mogen deze voorheffingen verwerken in de aangifte vennootschapsbelasting. Echter, per 2022 zijn de spelregels hieromtrent ingrijpend… Lees meer

De onbelaste reiskostenvergoeding in de WKR

Het is mogelijk om een onbelaste reiskostenvergoeding in de werkkostenregeling (WKR) aan werknemers uit te keren. De werkgever mag deze vergoeding, mits aan de voorwaarden is voldaan, dus netto uitbetalen. Dat komt omdat de vergoeding – tot een bepaalde hoogte – is aangewezen als ‘gerichte… Lees meer