Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Aanvraag tegemoetkoming energiekosten (TEK) bij RVO

Vanaf 21 maart 2023 is het voor ondernemers mogelijk om de tegemoetkoming energiekosten (TEK) aan te vragen. In dit artikel behandel ik vooral de manier waarop de TEK wordt aangevraagd en waar de ondernemer zich moet melden. In een afzonderlijk artikel ging ik al uitgebreid… Lees meer

Bezwaar tegen box 3 over 2022

Vanaf 1 maart 2023 zijn de (digitale) deuren van de Belastingdienst geopend om de aangifte inkomstenbelasting over 2022 in te dienen. Net als in voorgaande jaren, is box 3 een heet hangijzer. Na het Kerstarrest van de Hoge Raad in december 2021, is discussie ontstaan… Lees meer

Werkelijk rendement in box 3

In het Kerstarrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het box 3 stelsel zoals dat per 2017 geldt, in strijd is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook gaf de Hoge Raad in dat arrest aan hoe rechtsherstel geboden moet worden. Hij… Lees meer

Belastingplichtige krijgt rentevergoeding voor box 3

Sinds het Kerstarrest van de Hoge Raad in 2021, is box 3 onophoudelijk in het nieuws. Waar de Hoge Raad tot het oordeel kwam dat rechtsherstel plaats dient te vinden op basis van het werkelijk behaalde rendement, kwam de wetgever met de Wet rechtsherstel box… Lees meer

Hoge Raad zet streep door box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen wat bekend is komen te staan als het Kerstarrest. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het box 3 systeem onrechtmatig is en heeft hij aangegeven dat rechtsherstel geboden moet worden en… Lees meer