Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


De fiscale woonplaats van een natuurlijk persoon

Waar iemand woont is voor de belastingheffing van groot belang. Het is dan ook niet zo vreemd dat dit in de praktijk nog weleens tot discussies met de Belastingdienst leidt. Bij zulke discussies moet eerst worden gekeken wat de nationale belastingwetgeving over de fiscale woonplaats… Lees meer

De salary split bij internationaal werken

Bij grensoverschrijdende arbeid kan zich de situatie voordoen dat zowel het woonland van de werknemer als het land waar gewerkt wordt, het heffingsrecht over een deel van het inkomen hebben. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij bestuurders die ook als werknemer werkzaam zijn of als… Lees meer

Evaluatie van de 30%-regeling 2024: kunde, kosten en keuzes

De 30%-regeling is een van de regeling die vaak wordt genoemd als het gaat over het Nederlandse vestigingsklimaat. Deze regeling maakt het voor werkgevers eenvoudiger om kwalificerende buitenlandse werknemers een onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten die zij maken voor hun tijdelijke verblijf… Lees meer

De 30%-regeling voor een buitenlandse werknemer en de Belastingdienst

De 30%-regeling voor een zogenaamde inkomende werknemer is een van de belangrijkste regelingen om buitenlandse werknemers te stimuleren om voor Nederland te kiezen. De regeling staat ook wel bekend als de ‘expatregeling’ of de ‘bewijsregel’. Deze regeling maakt het mogelijk om een deel van het… Lees meer

De begrippen ‘woon-werkverkeer’ en ‘verblijfplaats’ voor de bijtelling in de loonbelasting

Wie een auto van de zaak heeft krijgt te maken met de regels over bijtelling in de loonbelasting. Als er meer dan 500 privékilometers per jaar worden afgelegd, moet deze bijtelling worden berekend. Het is daarom van belang om helder te hebben wat privékilometers zijn… Lees meer