Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Afschaffing uitzondering gebruikelijk loon innovatieve startups 2023

Aanmerkelijkbelanghouders, dat zijn – kortgezegd – personen met een meer dan 5%-belang in een vennootschap, werken vaak in hun eigen bedrijf. Zonder verdere regels zou het eenvoudig zijn om niet of nauwelijks salaris uit te betalen en geld op fiscaal gunstigere wijze naar privé te… Lees meer

Invoering van een tweeschijvensysteem in box 2 per 2024

Sinds jaar en dag geldt in box 2 van de inkomstenbelasting een vlak tarief. Het percentage varieert de afgelopen jaren wel en bedraagt momenteel 26,9% (2022). Het hanteren van één tarief is overzichtelijk en maakt het bepalen van de uiteindelijke belastingdruk eenvoudiger. Ondanks dat het… Lees meer

Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen per 2025

De algemene heffingskorting geldt voor alle belastingplichtigen met een inkomen in box 1. Dat wil zeggen: zij die een inkomen uit werk en wonen hebben. Deze heffingskorting is ingevoerd om het voor partners aantrekkelijker te maken om meer te gaan werken. Per 2014 is de… Lees meer

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 2025 en overgangsrecht

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is bedoeld om het werken voor alleenstaanden en een eventuele minstverdienende partner aantrekkelijker te maken. Het doel is om via deze korting de combinatie van zorg (voor kinderen) en arbeid te stimuleren. De IACK is een van de zogenaamde heffingskortingen en… Lees meer

Wijziging verhoogde giftenaftrek partners per 2023 en rechtsherstel

In de inkomstenbelasting kennen we de giftenaftrek. Onderdeel hiervan is de verhoogde aftrek voor giften aan een cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze verhoging werkt als volgt. De belastingplichtige mag het bedrag van de gift vermeerderen met 25%, tot ten hoogste een verhoging van… Lees meer