Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Overdrachtsbelasting in 2023

In de sfeer van de overdrachtsbelasting is de afgelopen jaren veel gebeurd. Van een situatie waarin het grootste onderscheid voor de heffing gebaseerd was op de aard van het object (woning of niet-woning), zijn we ondertussen aanbeland in een meer complex ‘moeras’ van regeling. Zo… Lees meer

Verlagen en afschaffen van de jubelton per 2023

De regering maakte in het coalitieakkoord al melding van de afschaffing van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning (de jubelton). Dit is het gevolg geweest van een evaluatierapport waaruit naar voren is gekomen dat de regeling onder andere leidt tot ongelijkheidsgroei. Verder is het… Lees meer

Aanwenden oudedagsverplichting (ODV) voor lijfrente

In de periode 2017 tot en met 2019 was het mogelijk om fiscaal gunstig een pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Dit is ook veelvuldig gebeurd. Een ODV moet uiterlijk twee maanden na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ingaan…. Lees meer

Wijziging tarief vennootschapsbelasting 2023

De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven. Met die schijven wordt uiteindelijk de verschuldigde belasting bepaald. In 2022 ligt het plafond in de eerste schijf op € 395.000. Tot dit bedrag zijn bedrijven 15% belasting verschuldigd. Voor zover de belastbare winst meer bedraagt dan € 395.000, betalen… Lees meer

Beperking 30%-regeling tot Balkenendenorm per 2024

De 30%-regeling is ingevoerd om het voor werknemers uit het buitenland aantrekkelijker te maken om naar Nederland te komen. Het idee is dat bedrijven eenvoudiger kennis in huis kunnen halen, die in ons land schaars is. Kern van de regeling is dat voor deze werknemers… Lees meer