Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Wet rechtsherstel box 3

In december 2021 zette de Hoge Raad met het Kerstarrest een streep door de box 3 heffing voor de jaren 2017 en verder. De wetgever heeft vervolgens in hoog tempo doorgepakt, wat uiteindelijk leidde tot rechtsherstel voor gedupeerden. De regels voor het rechtsherstel zijn thans… Lees meer

Afschaffing ondernemersvrijstelling bpm per 2025

In de BPM is een vrijstelling opgenomen voor bestelauto’s die op naam van een ondernemer worden gesteld (de ondernemersvrijstelling). Voor het ondernemersbegrip is aansluiting gezocht bij de omzetbelasting (btw). Deze vrijstelling levert – zo is uit evaluatie naar voren gekomen – een behoorlijke belastingderving op…. Lees meer

Nultarief btw op levering en installatie zonnepanelen per 2023

De btw-regelgeving biedt ruimte om op bepaalde producten en diensten een nultarief toe te passen. Sinds kort is het mogelijk om dit nultarief toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen en huisvesting. Dat… Lees meer

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per 2023

Al jarenlang bedraagt de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding € 0,19 in de situatie waarin de werknemer met eigen vervoer naar het werk komt. Evenzo oud is de roep om een verhoging van de vergoedingsruimte, omdat het al jaren niet meer mogelijk is om voor dit bedrag… Lees meer

Hoog tarief btw op lachgas per 2023

De wetgever heeft in het verleden het standpunt ingenomen dat patronen gevuld met lachgas, bestemd voor de bereiding van slagroom, niet onder het verlaagde btw-tarief vallen. De onderbouwing luidde dat het lachgas hier niet opgaat in de slagroom en dus zelfstandig, tegen het algemene tarief,… Lees meer