Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Versoepeling betalingsregeling (corona)belastingschulden

Op 1 juli 2022 stuurde de staatssecretaris een brief over de onderzochte scenario’s voor het aflossen van belastingschulden na de coronaperiode. Over die brief schreef ik eerder al een artikel op onze website. Vervolgens zijn er diverse moties aangenomen die zien op versoepeling van de… Lees meer

De baby-bv en schenkbelasting

Het fenomeen van de ‘baby-bv’ is een van de fiscale instrumenten die in de praktijk, in het kader van vermogensverdeling en vermogensoverheveling, regelmatig voorkomt. Met een baby-bv schenken ouders aandelen aan hun minderjarige kind, met als doel het voorkomen van erf- en/of schenkbelasting op een… Lees meer

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Een echtscheiding is een gebeurtenis waar niemand op zit te wachten. Naast het afwikkelen van de gehele samenleving, wat vaak al complex genoeg is, zijn er ook veel belastingzaken die om de hoek komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan het verbreken van het fiscaal partnerschap, toeslagen… Lees meer

Rechtsherstel box 3 en buitenlands vermogen

Nadat de Hoge Raad in december 2021 het Kerstarrest wees, is box 3 onophoudelijk een bron voor debat. De staatssecretaris heeft vervolgens alle zeilen bijgezet en in relatief korte tijd een hersteloperatie opgetuigd. Op grond van deze operatie krijgt een deel van de belastingplichtigen (de… Lees meer

De informatiebeschikking

De wet bevat voor belastingplichtigen veel verplichtingen die het de Belastingdienst makkelijker moeten maken om tot de juiste belastingaanslag te komen. Denk bijvoorbeeld aan de inlichtingenverplichting en de administratie- en bewaarverplichting. Inherent aan verplichtingen, is dat niet-nakoming gevolgen heeft. Hieruit volgt dat de Belastingdienst op… Lees meer