Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023

Aanmerkelijkbelanghouders, dat zijn – kortgezegd – personen met een meer dan 5%-belang in een vennootschap, werken vaak in hun eigen bedrijf. Zonder verdere regels zou het eenvoudig zijn om niet of nauwelijks salaris uit te betalen en geld op fiscaal gunstigere wijze naar privé te… Lees meer

Beperking aftrek periodieke giften per 2023

Het aftoppen van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting per 2023 laat zich het best uitleggen als een antimisbruikmaatregel. Deze regel moet periodieke giften tegengaan waarmee met name wordt beoogd om de belastingdruk te minimaliseren. Goedwillende gulle gevers hoeven zich echter geen zorgen te maken. Slechts… Lees meer

Aankondiging Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor ondernemers

-> De informatie in dit artikel is door actuele ontwikkelingen deels achterhaald. Zie onderaan dit artikel een link naar verdere, actuele informatie over de TEK-regeling <- In 2022 zijn de prijzen voor gas en elektriciteit explosief gestegen. Ook bedrijven zijn hiermee geconfronteerd. Dat doet zich… Lees meer

Inschrijvingseis IACK ruimer dan Belastingdienst meent

Bij een echtscheiding moeten de voormalig partners afspraken met elkaar maken. Een deel van die afspraken ziet op de wijze waarop de zorg voor de kinderen zal verlopen. Het komt regelmatig voor dat ouders zoeken naar een manier om de kinderen in een (nagenoeg) 50-50… Lees meer

Nieuw box 3 stelsel nader uitgelegd

De staatssecretaris van Financiën heeft op 29 september 2022 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het toekomstige box 3-stelsel. De brief behandelt een aantal onderwerpen die te maken hebben met de aanstaande wijzigingen in box 3. Zoals bekend wil het kabinet per 2026… Lees meer