Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


De informatiebeschikking

De wet bevat voor belastingplichtigen veel verplichtingen die het de Belastingdienst makkelijker moeten maken om tot de juiste belastingaanslag te komen. Denk bijvoorbeeld aan de inlichtingenverplichting en de administratie- en bewaarverplichting. Inherent aan verplichtingen, is dat niet-nakoming gevolgen heeft. Hieruit volgt dat de Belastingdienst op… Lees meer

Belastingrente onterecht wegens schending zorgvuldigheidsbeginsel

Belastingrente is verschuldigd op het moment dat het vaststellen van een belastingaanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich laat wachten. Daarbij ontstaat met zeer enige regelmaat discussie over de rechtvaardigheid van de belastingrente. Zo ook in de zaak die ik in dit… Lees meer

Aflossen belastingschulden na corona en onderzochte scenario’s

Oktober 2022 is lange tijd een stip op de horizon geweest. Dit moment is echter nog maar twee maanden van ons verwijderd en vanaf dat moment moeten ondernemers de opgebouwde coronabelastingschulden gaan aflossen. Bovendien moet de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden afgelost en wel… Lees meer

Belastingrente

Belastingrente is typisch zo’n fenomeen dat tot felle discussies leidt. Deze rente is verschuldigd indien het vaststellen van de aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Niet zelden vormt dit element op de belastingaanslag een aanzienlijke post en ook… Lees meer

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 20 juni 2019 is een richtlijn aangenomen die het arbeidsrecht wijzigt. Het doel van deze richtlijn is om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. Dat moet gebeuren door middel van meer transparantie en voorspelbaarheid. Dit bevordert de werkgelegenheid en het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt…. Lees meer