Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


De herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve is gebaseerd op de zogenaamde continuïteitsgedachte. Dat houdt in dat de belastingheffing het vervangen van bedrijfsmiddelen, zoals een machine, niet al te zeer mag bemoeilijken. Daarom mogen ondernemers, onder voorwaarden, bij het vervreemden van een bedrijfsmiddel, een herinvesteringsreserve vormen. Die reserve maakt het… Lees meer

Nieuwe informatiebeschikking na eerdere intrekking soms mogelijk

De informatiebeschikking is ingevoerd om de rechtsbescherming van belastingplichtigen te verbeteren. Over deze beschikking schreef ik eerder al een algemeen artikel. In dit artikel ga ik in op een recente uitspraak van de Hoge Raad over de informatiebeschikking. In deze zaak heeft de Belastingdienst de… Lees meer

Nadere uitwerking TEK voor energie-intensief MKB

-> De informatie in dit artikel is door actuele ontwikkelingen deels achterhaald. Zie onderaan dit artikel een link naar verdere, actuele informatie over de TEK-regeling <- De TEK-regeling is een subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB. Daarbij staat TEK voor ‘Tegemoetkoming Energiekosten’. Het is belangrijk om… Lees meer

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Per 1 januari 2023 gaat waarschijnlijk de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten in. Aandelenopties geven de werknemer het recht om op een toekomstig moment, tegen een vooraf vastgestelde prijs, aandelen te kopen. Met dit voorstel wijzigt de wijze waarop aandelenopties in de loonheffingen worden betrokken…. Lees meer

Verhoging vrije ruimte WKR per 2023

Via de werkkostenregeling kunnen werkgever onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers doen. Dat kan onbeperkt via de gerichte vrijstellingen of, voor zover er geen gerichte vrijstelling is, via de zogenaamde vrije ruimte. Die ruimte bedraagt over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom… Lees meer