Overdrachtsbelasting in 2023

In de sfeer van de overdrachtsbelasting is de afgelopen jaren veel gebeurd. Van een situatie waarin het grootste onderscheid voor de heffing gebaseerd was op de aard van het object (woning of niet-woning), zijn we ondertussen aanbeland in een meer complex ‘moeras’ van regeling. Zo geldt het verlaagde tarief uitsluitend nog voor woningen die als hoofdverblijf zijn verkregen en is er een startersvrijstelling ingevoerd. Het uiteindelijke doel is steeds om de markt voor starters te bevorderen en beleggers de pas af te snijden. De nieuwe maatregel is in het Belastingplan 2023 aangekondigd: een verdere verhoging van het algemene tarief en wel van 8% naar 10,4%. In dit artikel meer informatie over de tarieven in de overdrachtsbelasting per 2023.

Overdrachtsbelasting in 2023

Om de positie van de starter en doorstromer ten opzichte van de vastgoedbelegger te verbeteren, gaat het kabinet het tarief dat beleggers voldoen, verhogen. Als gevolg hiervan kennen we in de overdrachtsbelasting in 2023 de volgende tarieven:

  • Een tarief van 10,4% als algemeen tarief voor de verkrijging van onroerende zaken;
  • Een tarief van 2% voor de verkrijging van een woning die anders dan tijdelijk als hoofdverblijf dient;
  • Een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters die een woning verkrijgen die anders dan tijdelijk als hoofdverblijf dienst en waarvan de waarde niet meer bedraagt dan een bij wet genoemde waarde (de woningwaardegrens).

Met deze wijziging in het algemeen tarief wil het kabinet de markt sturen, maar ook eenvoudigweg een budgettaire opbrengst realiseren. Dit laatste gaat ongetwijfeld gebeuren, want uit onderzoek komt naar voren dat bij 70% van de transacties, het algemene tarief van toepassing is.

Verdere versterking wet differentiatie overdrachtsbelasting

In 2021 is de Wet differentiatie overdrachtsbelasting in werking getreden. Het verlaagde tarief geldt sindsdien alleen op woningen die als hoofdverblijf worden verkregen en de startersvrijstelling is ingevoerd. Ook is toen al het gat tussen het algemeen tarief en het verlaagd tarief, verhoogd. De wetgever meent nu dat de verdere vergroting van dit verschil bijdraagt aan het versterken van de effecten van deze regelgeving.

Advies vastgoed en overdrachtsbelasting

Onze fiscalisten zijn op de hoogte van alle wetgeving met betrekking tot vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan de btw, overdrachtsbelasting en de inkomstenbelasting. Wij adviseren over projectontwikkeling, aan- en verkoop en bedrijfsoverdrachten. Maar ook bij geschillen met de Belastingdienst kunnen onze adviseurs u van dienst zijn. Vragen? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Verlagen en afschaffen van de jubelton

Actualisering leegwaarderatio box 3 per 2023

Tarief en heffingsvrij vermogen box 3 per 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.