Loonbelasting en premieheffing

Vrijwel iedereen in Nederland heeft te maken met de Wet op de loonbelasting 1964. Deze wet regelt namelijk het inhouden van belasting (en premies) op het loon van werknemers en met werknemers gelijkgestelden. Ook ziet de wet op het doen van inhoudingen op bijvoorbeeld pensioenuitkeringen en socialezekerheidsuitkeringen. Ondanks dat de inhouding vaak ziet op het loon dat iemand ontvangt, moet de werkgever deze uitvoeren. De loonheffingen zijn op het oog een eenvoudige belasting, maar de praktijk is weerbarstig. Zaken als de werkkostenregeling, de bijtellingsregeling en de administratieverplichtingen, maken het goed voeren van een loonadministratie lastig. Een goede samenwerking tussen salarisadministratie, personeelszaken en fiscaliteit is van groot belang. Loonbelasting en premieheffing is daarmee een onderwerp dat in de praktijk niet zelden tot complicaties leidt.

Deze pagina is onze overzichtspagina voor wat betreft de loonbelasting en premieheffing. U treft hieronder gecategoriseerd al onze artikelen over dit onderwerp aan. De indeling is enigszins willekeurig, omdat het lastig is complexe onderwerpen te vatten in één overkoepelende titel. Wij benadrukken dat onze informatie niet bedoeld is ter vervanging van goed advies op het gebied van loonbelasting. Hebt u vragen over dit onderwerp of wenst u advies in te winnen, neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Bent u helemaal nieuw in de wereld van de loon- en premieheffingen? Lees dan ook eens ons basisartikel over loon- en premieheffing.

 

Werknemers en dienstbetrekkingen

Werknemer en dienstbetrekking voor de loonbelasting

 

Wat is loon?

De gebruikelijkloonregeling

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023

Afschaffing uitzondering gebruikelijk loon innovatieve startups 2023

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

 

Tarieven en tabellen

Het anoniementarief in de loonheffingen

 

Werkkostenregeling en eindheffing in het algemeen

De onbelaste reiskostenvergoeding in de WKR

De thuiswerkvergoeding in de werkkostenregeling

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per 2023

Beperking 30%-regeling tot Balkenendenorm per 2024

Verhoging vrije ruimte WKR per 2023

 

Administratie en aansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid bij arbeidskrachten voor loonheffingen en omzetbelasting

 

Afdrachtvermindering en premieheffing

De hoge en de lage WW-premie (Awf-premie)

Uitzonderingen bij de hoge en lage WW-premie

Herziening van de lage WW-premie

 

Advisering over loonbelasting en premieheffing

Vrijwel dagelijks staan wij ondernemers die vragen hebben over loon- en premieheffingen. Soms is er dan al een geschil met de Belastingdienst (of dreigt er een geschil), maar vaak gaat het om een adviesvraag. In beide gevallen staan onze fiscaal specialisten voor u klaar om aan de slag te gaan. Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

 

Disclaimer

Onze artikelen zijn geschreven met als doel kennisdeling. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of verouderde informatie. Onze teksten zijn geen vervanging van professioneel advies en moeten ook zeker niet zo worden beschouwd. Het gebruiken van onze teksten is toegestaan, maar wij waarderen het als een bronvermelding wordt opgenomen.

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

 

Volg ons ook op LinkedIN.