Invoering van een tweeschijvensysteem in box 2 per 2024

Sinds jaar en dag geldt in box 2 van de inkomstenbelasting een vlak tarief. Het percentage varieert de afgelopen jaren wel en bedraagt momenteel 26,9% (2022). Het hanteren van één tarief is overzichtelijk en maakt het bepalen van de uiteindelijke belastingdruk eenvoudiger. Ondanks dat het kabinet bij veel maatregelen uit het Belastingplan 2023 aangeeft te streven naar een verdere vereenvoudiging van het belastingstelsel, geldt dat voor box 2 blijkbaar niet. Zo gaat de afbouw van de algemene heffingskorting plaatsvinden op zodanige wijze, dat ook het box 2 inkomen daarbij meetelt. Met name voor dga’s kan dit grote gevolgen hebben. Ook is het zo dat per 2024 belastingheffing in box 2 plaatsvindt op basis van twee schijven. Over die laatste maatregel gaat dit artikel. Belastingplichtigen met een aanmerkelijk belang worden al met al dus behoorlijk geraakt in het Belastingplan.

De systematiek van box 2 (aanmerkelijk belang)

Box 2 is relevant voor belastingplichtigen met een zogenaamd aanmerkelijk belang. Kortgezegd – en zonder volledig te zijn – zijn dat belastingplichtigen met een belang van 5% of meer in een vennootschap. Veel aanmerkelijkbelanghouders zijn DGA (directeur-grootaandeelhouder), maar lang niet allemaal. In box 2 betalen zij belasting over bijvoorbeeld dividenduitkeringen of de winsten bij verkoop van hun aandelen. Overigens kunnen ook andere personen, bijvoorbeeld de erfgenamen van aanmerkelijkbelanghouders, met box 2-heffing in aanraking komen.

Waarom twee schijven in box 2?

Het kabinet geeft aan zij belastinguitstel wil voorkomen. Door het invoeren van een progressief tarief, wordt het aantrekkelijker om jaarlijks dividend uit de onderneming te halen, in plaats van op een later moment in één keer. Het is dus duidelijk een maatregel om aanmerkelijkbelanghouders te stimuleren om dividenduitkeringen te doen. Een ander gevolg is dat aanmerkelijkbelanghouders die een behoorlijk box 2-inkomen hebben, hun belastingdruk structureel hoger zien worden. Deze belastingdruk komt daarmee meer in lijn te liggen met die van belastingplichtigen die tegen het toptarief in box 1 van de inkomstenbelasting belasting voldoen. De exacte belastingdruk is overigens ook afhankelijk van de heffing die op het niveau van de vennootschap plaatsvindt (de vennootschapsbelasting). Tot slot geeft de wetgever aan dat de extra belastingopbrengsten worden ingezet ter dekking van het rechtsherstel box 3.

Box 2 tarieven en schijven per 2024

Uiteraard kan er in een jaar veel veranderen, maar op dit moment verwacht het kabinet de volgende tarieven in te gaan voeren:

  • Tot en met een box 2-inkomen van € 67.000 betalen belastingplichtigen 24,5% belasting;
  • Voor zover het box 2-inkomen meer dan € 67.001 bedraagt, wordt het belast tegen 31%.

Dit betekent dat het in de DGA-praktijk voor gaat komen dat belastingplichtigen, zeker als alle andere maatregelen worden meegewogen, aanzienlijk meer belasting gaan betalen dan nu het geval is. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om nog in 2023, dus voor invoering van het tweeschijvensysteem, over te gaan tot het uitkeren van winstreserves. Win hierover tijdig advies in als u wil weten of dat voor u aantrekkelijk is en voorkom voor nu nog de box 2 belastingheffing naar twee schijven.

Gevolgen voor de DGA van het Belastingplan 2023

Het gaat wellicht wat ver om te stellen dat de DGA het spreekwoordelijke ‘haasje’ is, maar duidelijk is wel dat de belastingdruk behoorlijk toe gaat nemen. Zeker voor de DGA die nogal eens inkomen in box 2 en/of box 3 geniet, is het zaak om tijdig advies in te winnen bij zijn fiscaal-jurist, om zo te voorkomen dat de belastingdruk onnodig ver oploopt. Hebt u daar vragen over? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen

Afschaffing middelingsregeling

Actualisering leegwaarderatio box 3 per 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.