Formeel belastingrecht en fiscaal procesrecht

Bij het heffing en innen van belastingen, moet de Belastingdienst zich aan de wet houden. Veel van de wettelijke regels bij het heffen van belastingen staan in het zogenaamde formele belastingrecht. Belangrijke wetten op dit gebied zijn de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Bekende onderwerpen op dit gebied zijn navordering, belastingrente, bestuurlijke boeten en fiscaal procesrecht. In de praktijk wordt het belang van het formele belastingrecht voor de uitkomst van een procedure en het verloop van een onderzoek, nog weleens onderschat. Dat is jammer. Formeel belastingrecht en fiscaal procesrecht biedt kansen en voorziet ook in de waarborging van de rechtsbescherming van belastingplichtigen.

Deze pagina is onze overzichtspagina voor wat betreft het formele belastingrecht en het fiscale procesrecht. U treft hieronder gecategoriseerd al onze artikelen over deze onderwerpen aan. Aangezien de regels zich in verschillende wetten bevinden en de onderwerpen sterk uiteenlopen, kan de indeling soms wat arbitrair aanvoelen. Dat is niet met opzet, maar het eenvoudige gevolg van de wens tot categoriseren. Wij benadrukken dat deze informatie niet bedoeld is als vervanging voor advies en begeleiding op het gebied van formeel belastingrecht/ fiscaal procesrecht. Maatwerk is bij deze zaken namelijk van groot belang. Hebt u vragen over dit onderwerp of wenst u advies in te winnen, neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Bent u benieuwd naar een iets verdere inleiding in het formele belastingrecht en het fiscale procesrecht, lees dan ook eens onze artikelen: ‘Wat is formeel belastingrecht?’ en ‘Wat is fiscaal procesrecht?

 

Naheffing en navordering van belasting

Navordering door de Belastingdienst

 

Aangifte en informatieverplichtingen

De suppletie in de omzetbelasting

De aangifte inkomstenbelasting

Voldoende wettelijke basis voor verplichten eHerkenning

 

Rechtsbescherming en fiscaal procederen

Op de zaak betrekking hebbende stukken

Suppletie en het nemo-teneturbeginsel

Dwangsom Belastingdienst bij niet tijdig beslissen

Schadevergoeding redelijke termijn ook bij geringe kans op succes

Nieuwe informatiebeschikking na eerdere intrekking soms mogelijk

De informatiebeschikking

 

Bestuurlijke boeten

Inzagerecht boetedossier Belastingdienst

De bestuurlijke boete

 

Renten

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Vermindering en maatwerk belastingrente 2023

Belastingrente onterecht wegens schending zorgvuldigheidsbeginsel

Belastingrente

 

Invordering

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Inlenersaansprakelijkheid bij arbeidskrachten voor loonheffingen en omzetbelasting

 

Divers

Herziening

Kennisgroepstandpunten Belastingdienst openbaar

 

Advies bij formeel belastingrecht

Wij adviseren vrijwel dagelijks belastingplichtigen en accountantsorganisaties/ administratiekantoren over formeel belastingrecht. Het betreft namelijk binnen het belastingrecht, een apart specialisme. Wij behandelen afgebakende vragen, maar begeleiden op verzoek ook (boeken)onderzoeken en onderhandelingen met de Belastingdienst.

Advies en begeleiding bij fiscale procedures

Het kan zover komen dat u of uw klant er met de Belastingdienst niet uitkomt. Dat kan gaan om materiële geschillen, maar ook over formele geschillen (zoals een vergrijpboete). Wij kennen het klappen van de zweep bij fiscale procedures en wij hebben specialisten op dit gebied. Die staan zowel onze eigen klanten bij, als klanten van andere accountants- en administratiekantoren.

Disclaimer

Onze artikelen zijn geschreven met als doel kennisdeling. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of verouderde informatie. Onze teksten zijn geen vervanging van professioneel advies en moeten ook zeker niet zo worden beschouwd. Het gebruiken van onze teksten is toegestaan, maar wij waarderen het als een bronvermelding wordt opgenomen.

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

 

Volg ons ook op LinkedIN.