Btw besparen bij verkoop auto aan DGA is toelaatbaar

Een DGA (of zijn adviseur) komt met een goed idee om btw te besparen bij de verkoop van de zakelijke auto, naar privé. In de kern komt het erop neer dat de auto voor een veel te lage prijs wordt verkocht, zodat over een hele lage prijs btw is verschuldigd. Een idee dat in de praktijk vaker is toegepast, maar waar de Belastingdienst nog geen groot fan van is. In dit dossier komt het tot een rechtszaak, die door de DGA wordt gewonnen. In dit artikel een toelichting op de btw-besparing en deze rechtszaak.

Btw besparen bij verkoop auto aan DGA

Het plan van de DGA is redelijk eenvoudig. In 2015 koopt zijn bv een auto (een Volvo) voor € 93.400 inclusief btw. Die btw is teruggevraagd en jaarlijks wordt netjes een correctie voor het privégebruik aangebracht. In 2020 besluit de DGA om de Volvo van zijn bv te kopen. Hij laat de auto taxeren en die blijkt nog € 29.750 waard te zijn. Die waarde hanteert hij echter niet voor de verkoop. De DGA koopt de auto voor € 2.624 inclusief btw en rest-bpm van zijn bv. Voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting behandelt hij de te lage vergoeding als verkapte dividenduitkering. Voor de omzetbelasting doet de DGA echter ‘niets’ met de verkoopprijs. Hij wil voor de btw dus gewoon uitgaan van de verkoopprijs van € 2.624. De Belastingdienst ziet dat niet zitten en wil de werkelijke waarde in de heffing betrekken. Een geschil is ontstaan.

Belastingdienst bestrijdt te lage verkoopwaarde voor de btw

De Belastingdienst meent op drie gronden gelijk te hebben. Het eerste argument is dat van een bezwarende titel (voor wat, hoort wat) geen sprake is. Zonder bezwarende titel is sprake van een zogenaamde fictieve levering en in de wet is opgenomen dat je dan moet uitgaan van de taxatiewaarde en niet van de factuurwaarde. Ten tweede vindt de Belastingdienst dat hier sprake is van misbruik van recht. Het geheel aan handelingen met betrekking tot de verkoop van de auto door de bv aan de DGA, is volgens hem kunstmatig en gericht op een btw-besparing die in strijd is met het doel van de wet. Tot slot en ten derde meent de Belastingdienst dat de verkapte dividenduitkering eigenlijk tot de vergoeding voor de auto behoort en daarom in de heffing van btw moet worden betrokken. De rechtbank behandelt deze standpunten allemaal.

Bezwarende titel btw bij verkoop auto aan DGA

Een bezwarende titel is aanwezig als tussen het leveren van de Volvo en de prijs die de bv ontvangt, een rechtstreeks verband bestaat. De Belastingdienst vindt dat dat hier niet het geval is, omdat de prijs veel te laag is en dat komt alleen maar omdat de DGA ook de aandelen in bezit heeft. De DGA meent dat dat niet ter zake doet: er is een prijs betaald voor de levering van de Volvo en dat maakt dat er een bezwarende titel aanwezig is. De rechtbank gaat met de DGA mee. Er is een vergoeding betaalt voor de levering van de Volvo. Of die vergoeding te hoog of te laag is, is niet van belang voor het bepalen of er een bezwarende titel aanwezig is. Daarom is de koopprijs inderdaad het uitgangspunt voor de heffing van btw.

Goedkope auto DGA is geen misbruik van recht voor btw

Volgens de Belastingdienst is hier sprake van misbruik van recht. Dat is het geval als de DGA een geheel aan kunstmatig opgezette handelingen verricht waarmee hij uitsluitend een belastingvoordeel beoogt. Daarnaast moet het belastingvoordeel in strijd komen met doel en strekking van de wet. De DGA geeft aan dat het niet alleen maar gaat om het btw-voordeel. De bijtelling voor de Volvo zou van 7% naar 25% gaan en ook dat is een goede reden voor deze verkoop aan privé. Ook de rechtbank ziet hier geen misbruik van recht. De DGA mag de activiteiten zo structureren dat hij minder btw is verschuldigd. Dat is niet gelijk misbruik van recht. In deze situatie ziet de rechtbank de bedoeling om de Volvo te verkopen en dat is precies wat er is gebeurd. Met een te lage vergoeding bespaar je omzetbelasting, maar dat is niet gelijk misbruik maken van de wettelijke mogelijkheden.

Verkapte dividenduitkering DGA hoort niet bij maatstaf van heffing btw

Dan heeft de Belastingdienst nog één kans. Behoort de verkapte dividenduitkering tot de vergoeding die voor de auto is betaald? De DGA meent van niet. Volgens hem is er geen rechtstreeks verband tussen het verkapte dividend en de verkoop van de auto. De verkoopprijs bedraagt € 2.624 en niet meer of minder dan dat. De Belastingdienst ziet dat anders en wil het verschil tussen de taxatiewaarde en de verkoopprijs (de verkapte dividenduitkering) ook tot de vergoeding rekenen. De rechtbank maakt ook met dit standpunt korte metten. Het dividend is niet aan te merken als tegenprestatie voor de auto, want er is geen rechtstreeks verband tussen de levering van de auto en het dividend. De hoogte van het dividend wordt deels bepaald door toeval en hangt enkel af van het houden van aandelen en (dus) niet van de prestatie.

Btw-besparing bij verkoop auto aan DGA is mogelijk

De rechtbank komt tot het oordeel dat de DGA op toegestane wijze heeft gehandeld. Daarbij telt ook mee dat Nederland voor wat betreft de btw geen bepalingen in de wet heeft opgenomen waarmee je een onzakelijke prijs in gelieerde verhoudingen, kan corrigeren. De Belastingdienst roept in deze casus (veel) te snel dat sprake is van misbruik van recht en wordt naar onze mening terecht teruggefloten.

Advies btw en auto

In deze zaak gaat het om het overdragen van een auto door de bv, aan de DGA in privé. Btw besparen bij de verkoop van de auto van de zaak aan de DGA, is dus onder voorwaarden toelaatbaar. Dit is slechts een van de regelingen die bij belastingheffing met betrekking tot auto’s vragen en discussies oproept. Zo kennen we in de btw bijvoorbeeld ook de margeregeling en de correctie privégebruik. Hebt u vragen over de btw en auto’s? Of over andere btw-aangelegenheden? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

 

Bronnen:

Rechtbank Zeeland-West-Braband 20 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7710

Lees ook onze artikelen over:

Herziening biedt geen foutherstel voor gemiste btw-aftrek

Fiscale eenheid btw vereist geen meerderheid van stemrechten

Geen vrijstelling btw of laag tarief voor hockeytrainer

Zie ook onze btw-overzichtspagina: Omzetbelasting (btw)

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.