Hoog tarief btw op lachgas per 2023

De wetgever heeft in het verleden het standpunt ingenomen dat patronen gevuld met lachgas, bestemd voor de bereiding van slagroom, niet onder het verlaagde btw-tarief vallen. De onderbouwing luidde dat het lachgas hier niet opgaat in de slagroom en dus zelfstandig, tegen het algemene tarief, in de belastingheffing valt. Het gerechtshof zette door deze redenatie in 2021 een streep. De belastingplichtige kon voor het hof aannemelijk maken dat het lachgas opging – al dan niet deels – in de etenswaren. Het verlaagde tarief was van toepassing. De wetgever legt zich hier niet bij neer en zorgt nu via een wetswijziging, opgenomen in het Belastingplan 2023, dat alsnog het algemene tarief van toepassing is. In dit artikel meer informatie daarover.

BTW op lachgas

Het gerechtshof gaf aan dat de levering van lachgas waarbij aannemelijk is dat dit gebruikt wordt voor de bereiding van eet- en drinkwaren en daarin (deels) opgaat, belast is tegen het lage tarief. De wetgever past nu de wet aan, zodat de levering van lachgas tegen het algemene btw-tarief belast gaat zijn. Een uitzondering geldt voor de levering van lachgas dat kwalificeert als geneesmiddel waarvoor een handelsvergunning is vereist.

Belastingplan 2023 en BTW

Het toepassen van het algemene btw-tarief op lachgas is geen wereldschokkende wijziging. De andere wijziging in de omzetbelasting als gevolg van het Belastingplan 2023 is dat wel. Wij doelen dan op het van toepassing verklaren van het nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen. Wilt u meer weten over de btw of uw btw-positie in 2023? Neem dan gerust eens contact op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 1 juni 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:5432)

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Verlagen en afschaffen van de jubelton

Nultarief btw op levering en installatie zonnepanelen per 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.