Afschaffing uitzondering gebruikelijk loon innovatieve startups 2023

Aanmerkelijkbelanghouders, dat zijn – kortgezegd – personen met een meer dan 5%-belang in een vennootschap, werken vaak in hun eigen bedrijf. Zonder verdere regels zou het eenvoudig zijn om niet of nauwelijks salaris uit te betalen en geld op fiscaal gunstigere wijze naar privé te halen. Om dit voor te zijn is de gebruikelijkloonregeling (ook wel DGA-loon genoemd) ingevoerd. De regeling geldt voor iedereen die werkzaam is voor het lichaam waarin hij – of zijn partner – een aanmerkelijk belang heeft. In het Belastingplan 2023 is de afschaffing van de uitzonderingspositie voor het gebruikelijk loon voor innovatieve startups aangekondigd. Dit artikel bevat meer informatie over de hoogte van het gebruikelijk loon en het afschaffen van deze uitzonderingspositie.

Hoogte van het gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van een van de andere werknemers van het bedrijf of de met het bedrijf verbonden vennootschappen;
  • Het wettelijk normbedrag (2022: € 48.000).

Een hoger gebruikelijk loon moet de Belastingdienst aannemelijk maken. Het is aan de aanmerkelijkbelanghouder (vaak DGA) moet een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken. Uiteraard gelden er meer regels en aanwijzingen, maar die zijn voor dit artikel niet direct relevant.

Gebruikelijk loon en innovatieve startups

Vanaf 2017 geldt een bijzondere regeling voor innovatieve startups. Zij mogen het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon en dat is aanzienlijk lager dan het ‘standaard’ gebruikelijk loon. Het loon kan zelfs nog lager worden, als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is. Voorwaarde om van deze uitzondering gebruik te mogen maken, is dat de onderneming een S&O-verklaring heeft en een S&O-starter is. Als gevolg van deze regels kan in de praktijk maximaal drie jaar van deze uitzondering gebruik worden gemaakt. Er gelden overigens meer regels bij het toepassen van deze regeling, maar die laten wij verder onbesproken.

Afschaffing uitzondering gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups

Per 1 januari 2023 zal de hiervoor beschreven uitzondering zijn afgeschaft. Het doel van de maatregel is om innovatieve startups te stimuleren, door de liquiditeitspositie te verbeteren. Bij de invoering is aangegeven dat afschaffing per 1 januari 2022 plaatsvindt, behalve als er een positieve evaluatie is. De afschaffing is een jaar doorgeschoven, omdat de evaluatie nog niet was afgerond. Dat is nu echter wel het geval en uit de evaluatie komt naar voren dat de regeling maar beperkt wordt gebruikt.

Overgangsrecht bij afschaffing uitzondering gebruikelijkloonregeling innovatieve startups

Het kabinet heeft overgangsrecht aangekondigd. Aanmerkelijkbelanghouders die in 2022 al gebruikmaken van deze regeling, moet deze blijven toepassen. Het overgangsrecht geldt voor de duur van de uitzondering zoals die gold voor de desbetreffende persoon. In de jaren 2023 en 2024 zal toepassing van deze regeling dus nog voorkomen.

Advisering gebruikelijk loon en startups

Startups hebben vaak al hun geld nodig voor de ontwikkeling van activiteiten. Daarom worden de werknemers vaak beloond met een beperkt salaris, maar een gunstige participatiebeloning. Soms gebeurt dat in de vorm van aandelen(opties) of SARS, maar er zijn uiteraard veel meer vormen denkbaar. Wij adviseren regelmatig ondernemers over de hoogte van het gebruikelijk loon, maar ook over het opzetten van startups en het belonen van werknemers. Vragen? Neem gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per 2023

Aanwenden oudedagsverplichting (ODV) voor lijfrente

Beperking 30%-regeling tot Balkenendenorm

Verhoging vrije ruimte WKR per 2023

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023