Afschaffing ondernemersvrijstelling bpm per 2025

In de BPM is een vrijstelling opgenomen voor bestelauto’s die op naam van een ondernemer worden gesteld (de ondernemersvrijstelling). Voor het ondernemersbegrip is aansluiting gezocht bij de omzetbelasting (btw). Deze vrijstelling levert – zo is uit evaluatie naar voren gekomen – een behoorlijke belastingderving op. In het Belastingplan 2023 heeft het kabinet aangekondigd dat zij de vrijstelling per 1 januari 2025 zal afschaffen. In dit artikel meer informatie over deze afschaffing.

Afschaffing ondernemersvrijstelling bpm per 2025

Met ingang van 1 januari 2025 vindt afschaffing van de ondernemersvrijstelling in de BPM plaats. Vanaf dat moment is voor de inschrijving van bestelauto’s bpm verschuldigd op grond van de CO2-uitstoot. Dat leidt er ook toe dat bij een emissievrije bestelauto, geen bpm is verschuldigd.

Verlengen afschrijvingstermijn bpm bij gebruikte bestelauto’s

Als gevolg van het afschaffen van de ondernemersvrijstelling, kan een ongelijk speelveld ontstaan tussen wel en niet geïmporteerde bestelauto’s. De afschrijvingstermijn is relevant voor de situatie waarin een gebruikte bestelauto op een later moment op naam komt van een ondernemer die niet van bpm is vrijgesteld. Op dit moment bedraagt de vermindering 100% indien de bestelauto vijf jaar of meer geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Die termijn gaat naar 25 jaar per 2025. Bij het vaststellen van de verschuldigde bpm wordt de werkelijke waarde van de binnenlandse referentieauto het uitgangspunt.

Overgangsrecht ondernemersvrijstelling bpm

Tot en met 31 december 2024 geldt het huidige recht. Als wordt voldaan aan de geldende voorwaarden hoeft gedurende de nog niet verstreken duur van de vijfjaarsperiode het vrijgestelde bedrag niet te worden betaald bij verkoop van de bestelauto aan een particulier.

Belastingplicht bpm bestelauto’s vanaf 2025

Op dit moment vindt heffing van bpm op bestelauto’s plaats van degene op wiens naam de bestelauto is gesteld in het kentekenregister. Door het vervallen van de ondernemersvrijstelling is deze uitzondering op de hoofdregel niet langer noodzakelijk. Vanaf 2025 is een uitzondering alleen nog nodig voor de situatie waarin de ondernemer op andere gronden voor teruggaaf in aanmerking komt. De belastingplicht wordt daarom verschoven van de tenaamgestelde naar de inschrijver.

Belastingplan 2023 en autobelastingen

Het Belastingplan 2023 bevat een beperkt aantal wijzigingen op het gebied van mobiliteit. Dat lijkt ons ook beter. De praktijk is, bijvoorbeeld door het overgangsrecht bij de auto van de zaak en de vele onderzoeken door de Belastingdienst naar privégebruik van de auto van de zaak, complex genoeg. Wij adviseren vrijwel dagelijks over autobelastingen. Hebt u daar vragen over? Neem dan gerust eens contact op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Overdrachtsbelasting in 2023

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.