Afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers (IOAOW) per 2025

Per 1 januari 2023 stijgt het minimumloon. Deze stijging is aanzienlijk groter dan in andere jaren. Eerst wilde het kabinet de AOW niet mee laten stijgen, maar daarop is zij teruggekomen. De hoogte van de AOW zal daarom per 1 januari 2023 ook omhoog schieten. Dit dient om de koopkracht van minimumloners, uitkeringsgerechtigden en dus AOW’ers te ondersteunen. Echter, gezien de grote stijging meent het kabinet dat extra inkomensondersteuning niet (langer) nodig is. Daarom wordt de IOAOW (de inkomensondersteuning AOW’ers) afgeschaft. Dit artikel gaat over de afschaffing van de IOAOW.

Afschaffing van de IOAOW (inkomensondersteuning AOW’ers)

De wetgever kiest ervoor om de afschaffing niet in één keer door te drukken. Eerst vindt een verlaging van de IOAOW plaats en daarna pas afschaffing. De stijging is overigens hoger dan de verlaging en afschaffing, dus AOW’ers gaan er hoe dan ook op vooruit. De afbouw ziet er als volgt uit:

  • Per 1 januari 2023 gaat de IOAOW naar € 5 bruto per maand;
  • In 2024 blijft de IOAOW € 5 bruto per maand;
  • Per 1 januari 2025 vindt afschaffing van de IOAOW plaats.
Redenen om over te gaan tot afschaffing van de IOAOW

Het kabinet meent dat als gevolg van de forse verhoging van de AOW, een extra ondersteuning niet langer noodzakelijk is. Uiteraard is dat een verdedigbare reden, maar er lijkt ook een budgettaire component mee te spelen. De algemene verhoging van de AOW kent een behoorlijk kostenplaatje en het afschaffen van de IOAOW leidt tot een besparing (per 2025) van circa € 204 miljoen.

Koopkrachtontwikkelingen en inkomensstijging

De vraag is of het kabinet hiermee daadwerkelijk een goede maatregel treft. De AOW is een algemene uitkering en er zijn meer dan voldoende AOW’ers die met een eigen, aanvullend pensioen in feite ‘niets te klagen hebben’. Het sympathieke gebaar van de wetgever om dan maar de AOW fors te verhogen, is daarmee niet erg gericht, maar wel erg kostbaar. De discussie zal ongetwijfeld nog oplaaien of deze belastinggelden niet gerichter hadden moeten worden ingezet, om de koopkrachtval van de meest getroffen AOW’ers (meer) te dempen.

 

Bronnen:

Wetsvoorstel tijdelijke intensivering kindgebonden budget en afschaffen inkomensondersteuning AOW’ers

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Nultarief btw op levering en installatie zonnepanelen per 2023

Wet rechtsherstel box 3

Verlagen en afschaffen van de jubelton

Verhoging kindgebonden budget per 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.