Aanwenden oudedagsverplichting (ODV) voor lijfrente

In de periode 2017 tot en met 2019 was het mogelijk om fiscaal gunstig een pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Dit is ook veelvuldig gebeurd. Een ODV moet uiterlijk twee maanden na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ingaan. De uitkeringen vinden vervolgens plaats in een periode van 20 jaar met gelijke tussenposen. Zolang de termijnen niet lopen, kan de ODV worden ingezet ter verkrijging van een lijfrente, zonder dat dit fiscale consequenties heeft. Hier is de schoen echter gaan wringen en de wetgever nu met een (aanvullende) oplossing. In dit artikel een korte probleemschets en een uitleg van de aanstaande wijziging op het gebied van de oudedagsverplichting (ODV) en de lijfrente.

Problemen met oudedagsverplichting (ODV) en lijfrente

Stel dat de ODV is ingegaan. In dat geval geldt goedkeurend beleid uit 2018 op grond waarvan alsnog geruisloos een lijfrente kan worden bedongen, mits dit gebeurt voor het einde van het kalenderjaar waarin de AOW-leeftijd + vijf jaar is bereikt. Dit levert echter nog steeds problemen op. Bijvoorbeeld bij ondernemers met een lopende ODV, die eigenlijk hun bv willen opheffen. Zij zitten in feite nog jaren vast aan een bv waar verder niets mee gebeurt.

Codificering van beleid inzake oudedagsverplichting (ODV) en lijfrente

Er is afgelopen juni al een beleidsbesluit gepubliceerd waarin een goedkeuring is uitgewerkt. Deze goedkeuring maakt het mogelijk om een ODV eveneens te benutten voor de verkrijging van een lijfrente, op het moment dat de leeftijd van de ontvanger hoger ligt dan de AOW-gerechtigde leeftijd + vijf jaar. Voor de praktijk is dit een zeer welkome tegemoetkoming. Via wetgeving wordt dit besluit nu vastgelegd.

Terugwerkende kracht bij oudedagsverplichting en lijfrente

De goedkeuring werkt terug naar 1 april 2017. Op dat moment gingen de tegemoetkomingen voor het omzetten van een pensioen in eigen beheer, in. De wetgever acht een evaluatie van deze maatregelen niet nodig. Voor degene die het betreft is dit dus een welkome versoepeling.

Advisering DGA en oudedagsvoorziening

Veel ondernemers bouwen in of via de eigen onderneming op enige wijze een pensioenvoorziening op. Niet zelden hebben zij niet (volledig) helder wat de impact hiervan is op de liquiditeitspositie. Het bespreken van de mogelijkheden om in uw oude dag te voorzien met uw fiscaal-jurist of administrateur is absoluut aan te raden. Hebt u daarover vragen? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Beperking 30%-regeling tot Balkenendenorm

Afschaffing uitzondering gebruikelijk loon innovatieve startups

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per 2023

Verhoging vrije ruimte WKR per 2023

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.