Aanpassing omzetgrens TEK door nadere uitwerking regeling

-> De informatie in dit artikel is door actuele ontwikkelingen deels achterhaald. Zie onderaan dit artikel een link naar verdere, actuele informatie over de TEK-regeling <-

Na de aankondiging en nadere uitwerking van de TEK-regeling is onder ondernemers onrust ontstaan. Met name de voorwaarde dat een bedrijf ten minste 12,5% van de omzet kwijt moet zijn aan energiekosten, is door veel ondernemers met teleurstelling ontvangen. Zij geven aan dit percentage niet te halen, maar de hoge energiekosten wel als financiële strop om de nek te voelen. Bij Kamerbrief van 9 november 2022 heeft de staatssecretaris daarom een aantal wijzigingen in de TEK-regeling aangekondigd. In dit artikel behandel ik de wijziging, die vooral ziet op een aanpassing in de omzetgrens voor de TEK. Ik geef eerst kort een samenvatting van de TEK-regeling. In ons eerdere artikelen over deze regeling is daarover uiteraard meer te lezen.

Wat is de TEK-regeling?

De TEK-regeling is de tegemoetkoming energiekosten voor ondernemers. Met deze regeling neemt de overheid een deel van de gestegen energiekosten van het energie-intensieve MKB op zich. Het is een tijdelijke tegemoetkoming die tot eind 2023 loopt. In een eerdere Kamerbrief noemde het kabinet vier voorwaarden om aanspraak te maken op de TEK:

  • Het bedrijf voldoet aan de MKB-definitie;
  • Het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Het verbruik van gas is op jaarlijkse basis ten minste 5.000m3 of 50.000 KWh elektriciteit;
  • De energiekosten zitten op een niveau van ten minste 12,5% van de omzet.

Na bekendmaking van bovenstaande voorwaarden is een golf van kritiek ontstaan. Het kabinet geeft hieraan nu gehoor door te komen met een aanpassing van de omzetgrens voor de TEK.

Wijzigingen in voorwaarden aan de TEK

Het kabinet geeft aan dat bij het bepalen van het percentage van 12,5%, een onjuist uitgangspunt is gehanteerd. Vaste componenten zijn, vermeend per ongeluk, aangemerkt als variabele componenten. De minimumeis van energie-intensiteit kan daarom worden bijgesteld van 12,5% naar 7%. Kortom: ondernemers die energiekosten maken op een niveau van ten minste 7% van hun omzet, kunnen aanspraak maken op de TEK. Het kabinet merkt bij wijze van voorbeeld op dat nu 85% van de MKB-bakkersondernemingen onder de TEK kan vallen.

Hoogte van de energiecompensatie voor ondernemers

Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen ontvangen een vergoeding van maximaal € 160.000. In een eerder artikel behandelden wij reeds uitgebreid een rekenvoorbeeld. Ondernemers kunnen in de loop van 2023 de TEK gaan aanvragen. De verwachting is dat het portaal in het tweede kwartaal van 2023 open zal gaan. De regeling kent terugwerkende kracht naar 1 november 2022. Het is dus belangrijk dat u met uw administrateur tijdig overlegt over het juist administreren van belangrijke gegevens.

Advies energie-intensief mkb en compensatie

Wij krijgen de afgelopen tijd al veel vragen over de TEK-regeling. Het kabinet is, net als ons en veel ondernemers, gelukkig van mening geweest dat de grens van 12,5% onrechtvaardig was. Dat deze nu is aangepast naar 7% zal voor veel ondernemers een opluchting zijn, maar het is een illusie om te denken dat alle ondernemers hiermee zijn geholpen. Wilt u advies over de TEK-regeling of zoekt u andere manieren om uw kosten (op korte termijn) te drukken? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Kamerbrief over de nadere uitwerking van de energie-intensiteit voor de Tegemoetkoming Energiekosten (9 november 2022)

Beslisnota bij Kamerbrief over de nadere uitwerking van de energie-intensiteit voor de Tegemoetkoming Energiekosten (9 november 2022)

Lees ook onze artikelen over:

Aankondiging Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor ondernemers (4 oktober 2022)

Nadere uitwerking TEK voor energie-intensief MKB (17 oktober 2022)

De TEK-regeling (20-12-2022)

Wij merken op dat door de snelle wijzigingen in de TEK-regeling, informatie snel is achterhaald. Wij adviseren u daarom altijd aansluiting te zoeken bij het meest recente artikel.

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.