Aankondiging Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor ondernemers

-> De informatie in dit artikel is door actuele ontwikkelingen deels achterhaald. Zie onderaan dit artikel een link naar verdere, actuele informatie over de TEK-regeling <-

In 2022 zijn de prijzen voor gas en elektriciteit explosief gestegen. Ook bedrijven zijn hiermee geconfronteerd. Dat doet zich in alle sectoren voor, maar in hogere mate in energie-intensievere sectoren. De bakker is daarvan steeds het schoolvoorbeeld geweest. Die kan immers het brood niet op lagere temperaturen bakken om zo gas te besparen. Om ook deze groepen ondernemers tegemoet te komen, heeft het kabinet eind 2022 maatregelen aangekondigd, waaronder de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Die regeling moet in de loop van 2023 in werking gaan treden. Tot die tijd volgen diverse maatregelen om bedrijven tot aan dat moment te helpen. In dit artikel meer informatie over de TEK en andere maatregelen.

Tegemoetkomingen in de energiekosten

Het kabinet komt met een aantal regelingen die burgers en bedrijven een tegemoetkoming bieden in de energiekosten. Het prijsplafond is daarbij het meest besproken. Die regeling stelt een maximum aan de gas- en elektriciteitsprijs voor zover een bepaald verbruiksplafond niet is overschreden. Deze tegemoetkoming geldt voor alle kleinverbruikers en daartoe behoren ook veel zzp’ers, winkels, verenigingen et cetera. Doorslaggevend is het type aansluiting. Verder komt het kabinet met de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) en enkele nog aan te kondigen maatregelen. Tot slot komt er voor kleinverbruikers in november en december 2022 een korting van gemiddeld € 190 per maand.

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De tegemoetkoming energiekosten (TEK) is een gerichte compensatieregeling voor het energie-intensieve mkb. Voor deze ondernemers is het (uiteraard) niet mogelijk om alle kostenstijgingen door te rekenen in de prijzen. Soms omdat de concurrentie uit het buitenland (te) moordend is, maar soms ook omdat burgers het simpelweg niet kunnen betalen. Uit de beslisnota bij de aankondiging van de TEK komt naar voren dat het energie-intensievere mkb veelal geen gebruik van het prijsplafond kan maken, omdat zij onder de grootverbruikers vallen. Daar komt nog bij dat zij hun verbruik niet of niet op korte termijn kunnen verlagen. Kortom: waar het prijsplafond velen zal helpen, is dat hier niet het geval.

Hoe gaat de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) eruitzien?

De TEK-regeling zal een compensatieregeling zijn. De belangrijkste variabelen zijn de omzet en het energieverbruik. De compensatie zal bestaan uit een deel van de kostenstijging in 2022 en 2023. De vergoeding wordt gebaseerd op een percentage van de kostenstijging boven een nader te bepalen referentieprijs. Ook komt er een maximumvergoeding per bedrijf. Het kabinet benadrukt dat het een tijdelijke regeling is. De parallellen met de coronasteunmaatregelen lijken zo op het eerste oog groot te zijn.

Wie voert de TEK-regeling uit?

Het kabinet heeft de RVO aangewezen om de TEK-regeling uit te gaan voeren. Het vermoeden is dat, net als bij de coronaregelingen, ook een beroep op de ondernemer wordt gedaan. Het gaat dan om het verzoek om alleen een aanvraag in te dienen als compensatie echt nodig is. Ook zal van de ondernemer bepaalde informatie worden gevraagd. Of de administrateur van de ondernemer boven bepaalde bedragen een verklaring moet afgeven, is nog niet bekend.

Wanneer gaat de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in?

Het kabinet is nu bezig om samen met onder meer de RVO de regeling nader uit te werken. Daarna moet goedkeuring van de Europese Commissie worden verkregen. De verwachting is dat de regeling in de loop van 2023 zal ingaan. Zoals het er nu naar uit ziet, praten we dan over het tweede kwartaal. Aangezien dit voor sommige ondernemers te laat zal zijn, neemt het kabinet voor de kortere termijnen andere maatregelen.

Andere maatregelen tot het inwerking treden van de TEK

Het kabinet wil het energie-intensieve mkb niet tot medio 2023 laten spartelen. Daarom komt zij binnenkort met nadere maatregelen om deze bedrijven nu al te steunen. Die maatregelen zijn gericht op de ondernemers die nu al in de problemen zitten en die de winter niet dreigen door te komen. Het doel is om vanaf november maatregelen beschikbaar te hebben om de bedrijfslasten te verlagen. Het kabinet komt hier met meer concrete plannen op korte termijn op terug.

Advisering prijsplafond en TEK-regeling voor ondernemers 

Veel bedrijven zullen gebruik kunnen maken van het prijsplafond. Het plafond is namelijk toepasbaar voor zogenaamde kleinverbruikers. Dat zijn kleinverbruikers die enkel beschikken over één of meerdere kleinverbruikersaansluitingen. Daarmee is een eerste stap gezet. Echter, het energie-intensieve mkb zal hier over het algemeen niet onder gaan vallen. Voor hen komt er de TEK-regeling. De TEK-regeling gaat echter pas in 2023 in, maar aangezien de parameters duidelijk zijn, kunnen administratieve voorbereidingen al plaatsvinden. Tot slot is het afwachten hoe de maatregelen voor deze winter eruit zullen zien. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met uw adviseur of fiscaal-jurist. Uiteraard houden wij u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte.

 

Bronnen:

Kamerbrief van 4 oktober 2022 over nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie en aankondiging TEK

Beslisnota bij Kamerbrief over nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie en aankondiging TEK

Lees ook onze artikelen over:

Nadere uitwerking TEK voor energie-intensief MKB (17 oktober 2022)

Aanpassing omzetgrens TEK door nadere uitwerking regeling (10 november 2022)

De TEK-regeling op hoofdlijnen (20-12-2022)

Wij merken op dat door de snelle wijzigingen in de TEK-regeling, informatie snel is achterhaald. Wij adviseren u daarom altijd aansluiting te zoeken bij het meest recente artikel.

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.