Wijzigingen in de vrije ruimte: een overzicht

Voor 2021 wil het kabinet de percentages voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) opnieuw veranderen. Het is voor werkgevers belangrijk de juiste percentages te kennen, zodat ze niet te veel belasting betalen. Hieronder staan alle percentages van 2019, 2020 en 2021 in een overzicht.

Onder de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever een percentage van de loonsom van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. In 2019 waren de regels voor deze zogenoemde vrije ruimte relatief eenvoudig: die bedroeg namelijk 1,2% van de totale loonsom van uw organisatie.
In 2020 werd het iets ingewikkelder: de vrije ruimte werd verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom geldt een vrije ruimte van 1,2%. Maar in april verruimde het kabinet vanwege de coronacrisis de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom naar 3%. Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020, maar is tijdelijk en geldt alleen voor 2020.

Nieuwe percentages voor de vrije ruimte per 2021

In 2021 veranderen de percentages opnieuw: in het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om het percentage van 1,2% dat geldt voor het restant van de loonsom vanaf € 400.000, per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. Deze verlaging is geen tijdelijke maatregel. Het Belastingplan 2021 ligt nog bij de Tweede Kamer en het wetsvoorstel is dus nog niet aangenomen.
Als een werkgever de vrije ruimte overschrijdt, moet hij over het meerdere eindheffing betalen. Deze eindheffing was in 2019 en 2020 80% en zal dat in 2021 ook blijven.

Zie de onderstaande tabel voor een handig overzicht van alle percentages per jaar: