‘Wet arbeidsmarkt in balans’, nu al voorsorteren?

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) aangenomen en ligt invoering van deze wet dus op koers om op 1 januari 2020 in werking te treden. Kunt u hierop voorsorteren?

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) is bedoeld om (de effecten van) de WWZ te corrigeren.

Wat wordt er anders?

Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen?

  • Binnen de huidige keten-regeling mag u als werkgever drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden met een gezamenlijke maximale duur van twee jaar. De WAB verlengt deze duur naar drie jaar. In feite gaan we dus terug naar de situatie van voor de WWZ: drie contracten voor maximaal drie jaar.
  • De transitievergoeding bij ontslag is nu verschuldigd als het dienstverband langer heeft geduurd dan twee jaar. Op basis van het wetsvoorstel bent u straks al vanaf dag één een transitievergoeding verschuldigd. Verder wordt de berekening van de transitievergoeding versimpeld, waardoor de vergoeding lager zal uitpakken.
  • Het strengere ontslagregime van de WWZ, waarbij de ontslaggronden ‘voldragen’ moeten zijn, levert in de praktijk problemen op. Daarom introduceert de WAB de ‘cumulatiegrond’: ook meerdere, gedeeltelijk gevulde, ontslaggronden kunnen tot ontbinding door de kantonrechter leiden. Daar staat een 50% hogere transitievergoeding tegenover.
  • Om (de uitwassen van) payrolling terug te dringen moet de beloning gelijkgetrokken worden. Werknemers in dienst bij een payrollbedrijf krijgen recht op eenzelfde beloning en arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij het inlenende bedrijf werken.
Kunt u voorsorteren?

Bepaalde tijd. Wanneer u een contract voor bepaalde tijd aanbiedt, krijgt u te maken met de voorgestelde verruiming van de ketenregeling. Kunt u hierop voorsorteren, bijvoorbeeld door te gokken op de mogelijkheid dat de werknemer een extra jaar als flexwerker door kan gaan?

Kans op overgangsrecht. De inperking van de ketenregeling bij invoering van de WWZ ging direct in, maar dit was ten voordele van al in dienst zijnde werknemers. Zij hadden immers eerder recht op een vast contract. Direct ingaan van de verruiming van de ketenregeling voor reeds lopende dienstverbanden, zou betekenen dat werknemers juist langer moeten wachten op een vast contract. Of de coalitie dat aandurft, valt te betwijfelen.

Onbepaalde tijd. De gecumuleerde ontslaggrond kan wellicht een keer van pas komen, maar gezien de bijbehorende forse verhoging van de transitievergoeding maakt u liever gebruik van een wel voldragen ontslaggrond. Ook geen reden om voor te sorteren dus. Tip. Zorg dat uw personeelsdossiers op orde zijn zodat u een eventueel ontslag goed kunt onderbouwen.