WBSO-subsidie voor innovatie per 1 januari 2022

Voor innovatieve projecten kunt u op grond van de WBSO subsidie krijgen. De voorwaarden en de bedragen worden per 1 januari 2022 aangepast.

Afdrachtvermindering loonheffing

Op grond van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) kunnen bedrijven die zich bezighouden met innovatieve projecten, aanspraak maken op een subsidie. Deze subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een afdrachtvermindering voor de loonheffing. De subsidiepercentages WBSO 2022 zijn:

Aanvragen 2022

U kunt WBSO-subsidie alleen aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Bedrijven met personeel kunnen hun aanvraag uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvraagperiode indienen. Let op. Hierop geldt één uitzondering. Als de aanvraagperiode start op 1 januari 2022, dan moet de aanvraag uiterlijk 20 december 2021 ingediend zijn. Een WBSO-aanvraag kunt u indienen met het online aanvraagformulier via Direct regelen op https://mijn.rvo.nl/wbso

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een S&O-verklaring aan te vragen die de eerstvolgende kalendermaand start, ook als deze kalendermaand al (deels) in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. Hierdoor kunt u eerder inspelen op nieuwe projecten.

Verder wordt er voorgesteld om alle S&O-verklaringen voortaan betrekking te laten hebben op de rest van het kalenderjaar. Hierdoor wordt het invullen van de mededeling die u als inhoudingsplichtige binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar moet doen voor de daadwerkelijke gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven, eenvoudiger. Er hoeft dan namelijk geen onderscheid meer gemaakt te worden tussen uren, kosten en uitgaven die betrekking hebben op de verschillende S&O-verklaringen. Er kan dan worden volstaan met een jaartotaal.

Vanaf 2022 mag u zelf bepalen in welk tijdvak u het WBSO-voordeel verrekent. Deze mag ook volledig in een keer worden toegepast vanaf de eerste loonaangifte na de beschikking.