Vrije ruimte WKR benutten voor een onbelaste bonus

Het kan aantrekkelijk zijn – voor werknemer én werkgever – om een (deel van een eindejaars)bonus onder te brengen in de vrije ruimte. Die is dit jaar immers extra hoog door het verhoogde percentage (3%) die gehanteerd mag worden. De Belastingdienst beschouwt vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar als gebruikelijk Neem contact op met Civra of u gebruik kunt maken van deze eenmalige verhoogde vrije ruimte.

Eenmalige verhoging vrije ruimte WKR

In 2021 is de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgeverOver de rest van de loonsom geldt een percentage van 1,18%. Aanvankelijk zou dit jaar de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom 1,7% bedragen. Maar eind januari dit jaar kondigde het kabinet aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) te verruimen naar 3%. Dit gebeurde eerder ook voor het jaar 2020.
De verruiming kan erg gunstig zijn voor de werkgever, omdat vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die hij aanwijst als eindheffingsloon en in de vrije ruimte stopt, niet alleen voor de werknemer onbelast blijven. De werkgever betaalt er – zolang hij de vrije ruimte niet overschrijdt – ook geen werkgeverslasten over en dat scheelt gemiddeld zo’n 23,5%. Boven de vrije ruimte is het aangewezen eindheffingsloon voor de werknemers nog steeds onbelast, maar is de werkgever 80% eindheffing over het bovenmatige verschuldigd.

Bonus van € 2.400 kan onbelast blijven

In principe is de werkgever vrij om de keuze te maken om belaste vergoedingen en verstrekkingen als loon bij de werknemers of als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te verwerken. Maar om ervoor te zorgen dat het gebruik van de vrije ruimte binnen de grenzen der redelijkheid blijft, is de gebruikelijkheidstoets (infographic) in het leven geroepen. Deze toets houdt in dat de als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% mogen afwijken van wat gebruikelijk is in vergelijkbare omstandigheden. Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de werknemer. Maar zoals gezegd: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.

 

 

 

Bron: rendement.nl