Vraag buitenlandse btw over 2020 voor 1 oktober 2021 terug!

Betaalde btw uit ander EU-land

Als u btw wilt terugvragen uit een andere EU-lidstaat, dan moet u daarvoor een verzoek indienen bij de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op het Fiscaal Forum voor fiscale dienstverleners gevraagd dit zo snel mogelijk te doen en ruim voor de deadline te doen. Dit daar voorgaande jaren veel verzoeken pas op het laatste moment werden ingediend met als gevolg overbelasting en verwerkingsproblemen in de systemen, waardoor de Belastingdienst niet alle verzoeken tijdig kan verwerken.

Een verzoek tot teruggaaf moet voor 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u de btw terugvraagt, binnen zijn bij de Nederlandse Belastingdienst. Dit houdt in dat een verzoek tot teruggaaf van buitenlandse voorbelasting over 2020 dus voor 1 oktober 2021 ingediend moet zijn. Tip 1. Heeft u de mogelijkheid om uw verzoek voor btw-teruggaaf uit andere EU-lidstaten eerder in te dienen, dan wordt dit door de Belastingdienst snel en tijdig verwerkt. Hierdoor duurt de verwerkingstijd van uw teruggaafverzoeken niet langer dan noodzakelijk. Let op 1! Wacht dus niet tot op het laatste moment. De kans is dan groot dat de website overbelast raakt, waardoor u niet meer kunt inloggen. Let op 2! Verzoeken die niet tijdig zijn ingediend, worden door het andere EU-land mogelijk niet meer in behandeling genomen. Tip 2. Bent u te laat en kunt u de btw niet meer terugvorderen, dan mag u deze btw als kosten opvoeren.

Een verzoek voor btw-teruggaaf uit andere EU-lidstaten dient u in via de website van de belastingdienst. Let op! Voor deze speciale website heeft u inloggegevens nodig.

Heeft u nog geen inloggegevens voor deze speciale website, dan kunt u deze aanvragen met dit formulier.

U krijgt dan binnen vier weken uw inloggegevens toegestuurd. Houd hier dus rekening mee! Let op! Heeft u meerdere btw-nummers, bijv. een btw-identificatienummer met subnummer B01 en B02, dan moet u voor ieder btw-identificatienummer aparte inloggegevens aan te vragen.

Vraagt uw adviseur de btw voor u terug? Dan moet u, maar ook uw adviseur, eigen inloggegevens hebben. U kunt uw adviseur vervolgens machtigen om voor u het verzoek tot teruggaaf in te dienen.

Inloggegevens vergeten? Dan hoeft u geen nieuwe inloggegevens aan te vragen. U kunt uw inloggegevens opvragen via de BelastingTelefoon: (0800) 05 43. U ontvangt dan binnen één week de inloggegevens.

Voor een teruggaafverzoek geldt een btw-drempelbedrag:

  • voor verzoeken per kalenderjaar of resterend gedeelte van een kalenderjaar: € 50;
  • voor verzoeken per kwartaal: € 400.

Een aantal EU-landen vraagt u facturen of invoerdocumenten mee te sturen. Facturen of invoerdocumenten die u niet digitaal heeft, moet u dan inscannen.
Eisen andere EU-landen. De vereisten voor een verzoek om btw-teruggaaf uit andere EU-landen (per land) vindt u hier.