Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015 (voor 1 mei 2016) aanpassen?

De belastingrente op aanslagen vennootschapsbelasting bedraagt momenteel maar liefst 8,05%. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belastingrente moet betalen. Dit kunt u onder andere bereiken door uw voorlopige aanslag over het jaar 2015 tijdig te laten aanpassen. Hoe zit dat?

Belastingrente
U betaalt in beginsel belastingrente als de Belastingdienst u een aanslag oplegt later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar betekent dit voor 2015 dat de teller van de belastingrente begint te lopen op 1 juli 2016.

Voorlopige aanslag
Stel nu dat uit de (voorlopige) cijfers van uw BV over 2015 blijkt dat u vennootschapsbelasting moet bijbetalen. Als er geen of een te lage voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015 is opgelegd, is het dan raadzaam om vóór 1 mei a.s. een verzoek in te (laten) dienen om een (nadere) voorlopige aanslag op te leggen naar het geschatte belastbaar bedrag. Er is dan, mits de Belastingdienst niet afwijkt van uw aangifte, geen belastingrente verschuldigd.

Indien er cijfers bekend zijn bij ons, regelen wij voor u dat er een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting wordt aangevraagd of wordt gewijzigd; uiteraard in overleg. Indien deze situatie bij u van toepassing is, dan nemen wij medio april 2016 contact met u op, maar u kunt natuurlijk ook vrijblijvend contact met ons opnemen voor een advies van onze adviseurs of onze fiscalist; 074-2657720