VAR-verklaring

Op 1 april 2016 verdwijnt de ‘Verklaring arbeidsrelatie’ (VAR). Maakt u gebruik van de diensten van zzp’ers? Dan bent u vanaf dat moment samen verantwoordelijk om vast te stellen of er wel of niet sprake is van een dienstverband. Dit staat in een wetsvoorstel dat alleen nog door de Eerste Kamer moet worden aangenomen.

Zzp’ers zijn nu nog verplicht om bij de Belastingdienst een VAR aan te vragen. Daarin stelt de Belastingdienst vast wat voor soort arbeidsverhouding de zzp’er met een opdrachtgever heeft. Zo weet u of u belasting en premies moet inhouden op de vergoeding of dat de zzp’er dit zelf afdraagt. De zogenoemde ‘VAR WUO’ (winst uit onderneming) heeft als voordeel dat u geen naheffing van loonheffingen krijgt.

Modelovereenkomst
U kunt, ter vervanging van de VAR, een voorbeeldovereenkomst gebruiken die is goedgekeurd door de overheid. Gebruikt u straks deze overeenkomst en handelt u er naar? En is de zzp’er echt zelfstandig ondernemer? Dan mag u ervan uitgaan dat de Belastingdienst u geen naheffing stuurt. Wij kunnen u helpen met het opmaken van modelovereenkomsten. De afgegeven VAR-verklaringen blijven tot 1 april 2016 van kracht, Maar u heeft uiterlijk tot 1 januari 2017 de tijd om over te gaan op het werken met modelovereenkomsten. Zorg dat u op tijd bent!