Uitstel van belastingbetaling weer verlengd

In verband met de aanhoudende lockdown is de periode waarin u als ondernemer uitstel van belastingbetaling kunt krijgen, verlengd tot 1 juli 2021. Veel bedrijven in Nederland dreigen ten onder te gaan omdat ze de hoge belastingschuld die ze opgebouwd hebben tijdens de coronacrisis waarschijnlijk niet zomaar kunnen terugbetalen. De afgelopen tijd is namelijk fors gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot belastinguitstel. Per eind vorig jaar was al voor 13,2 miljard euro aan belastinguitstel verleend, en de regeling loopt nog door tot eind juni. Experts denken dat een verdere verlenging van de regeling in combinatie met het verlengen van terugbetalingsregeling de meest voor de hand liggende maatregelen zijn om het aantal faillissementen nog zoveel mogelijk te beperken.

Het ministerie van Financiën zegt dat er voor ondernemers “een ruime terugbetalingsregeling” is, van drie jaar. “En er is ruimte voor maatwerk voor die gevallen waarin dat niet voldoende is.” Het ministerie wil hierover ook overleggen met andere schuldeisers van ondernemers. Zo hoopt het kabinet “zoveel mogelijk bedrijven in bedrijf te houden”. Een woordvoerder benadrukt verder dat mede door het belastinguitstel “nu veel faillissementen zijn voorkomen”.

Dat er een faillissementsgolf aan dreigt te komen door de coronacrisis, is de laatste tijd al vaker gezegd. Door de steunmaatregelen van de overheid is de schade van de crisis nu nog beperkt. Het merendeel van de deskundigen denkt dat de afdelingen bijzonder beheer van banken in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar voller beginnen te raken. Een piek in het aantal bankroeten, oftewel het hoogtepunt van de faillissementsgolf, voorzien ze in het laatste kwartaal van dit jaar.

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat de periode waarvoor u vanwege de coronacrisis bij de Belastingdienst uitstel van betaling kunt krijgen, is verlengd. Eerder was er al een verlenging tot 1 april 2021 ingevoerd, maar deze regeling gaat nu dus gelden tot 1 juli 2021.

Verzoek

Heeft u nog niet eerder om uitstel van betaling voor belastingen gevraagd, dan heeft u door deze verlenging hiertoe de mogelijkheid tot 1 juli 2021. Via de website van de Belastingdienst kunt u uw verzoek digitaal indienen. U vraagt dan in één keer uitstel van betaling aan voor onder andere de vennootschapsbelasting, de loonheffingen en de btw. Vervolgens heeft u automatisch uitstel van betaling voor de belastingaanslagen waarvoor u uitstel vraagt, maar ook voor nieuwe belastingverplichtingen die tot 1 juli 2021 opkomen.

Verlenging

Heeft u wel al eerder om uitstel van betaling verzocht voor een periode van drie maanden, maar nog niet om verlenging daarvan, dan heeft u door deze aanpassing de mogelijkheid om verlenging aan te vragen. Let op! Dit kan tot 1 juli 2021, maar is uiteraard mede afhankelijk van uw eerder aangevraagde uitstel van betaling. Als dit initiële verzoek per 1 maart 2021 afloopt, zult u dus eerder actie moeten ondernemen.

Automatisch tot 1 juli 2021

Heeft u eerder al verlenging van uw uitstel van betaling gekregen, dan zorgt deze aanpassing ervoor dat uw uitstel automatisch doorloopt tot 1 juli 2021. Ook voor nieuw opkomende belastingverplichtingen geldt direct uitstel tot 1 juli 2021.

Wat gebeurt er na 1 juli 2021?

Ervan uitgaande dat de regeling niet opnieuw wordt verlengd, moet u vanaf die datum al uw nieuw opkomende belastingverplichtingen weer gewoon betalen. Dus een aanslag inkomstenbelasting die op 15 juli 2021 wordt opgelegd, valt niet meer onder deze bijzondere regeling en zal gewoon betaald moeten worden.

Terugbetalingsregeling

De belastingschulden die door dit uitstel zijn opgebouwd, moeten vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden worden terugbetaald.