Uitkering ouderschapsverlof verhoogd

Vanaf 2 augustus 2022 heeft een werknemer recht op negen weken ouderschapsverlof. In de wet was geregeld dat werknemers gedurende die weken recht hebben op betaling van 50% van hun loon (tot maximaal 50% van het maximale dagloon). In het coalitieakkoord van januari 2022 heeft het kabinet opgenomen dat de uitkering voor betaald ouderschapsverlof verhoogd moet worden van 50 naar 70% (tot maximaal 70% van het maximale dagloon). 

Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Het kabinet verhoogt daarom de uitkering voor het betaald ouderschapverlof van 50 naar 70% van hun dagloon met als maximum het maximale dagloon. Deze verhoging geldt vanaf 2 augustus 2022.

Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Zo kunnen jonge ouders wennen aan de nieuwe situatie en hebben zij samen tijd om bewust keuzes te maken over de verdeling tussen werk en privé, voor nu en later. Het kabinet gaat ervan uit dat het ouderschapsverlof makkelijker zal worden opgenomen als de uitkering hoger is.

Het betaald ouderschapsverlof van negen weken moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind. Als niet alle negen weken betaald verlof worden opgenomen in het eerste jaar, kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn dan echter onbetaald. Het blijft net als in de huidige situatie voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijv. in de cao.
Bron: Tips&Advies personeel