Uitbreiding TVL- en TONK-regeling

Ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Ook breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met nog eens € 130 miljoen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het subsidiepercentage van de TVL wordt verhoogd van 85 naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL (aanvragen via RVO.nl) als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei 2021 open. Voor de verhoging trekt het kabinet € 450 miljoen uit.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als er sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. In totaal was er voor deze regeling  voor het eerste half jaar van 2021 € 130 miljoen uitgetrokken. Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown heeft het kabinet nu besloten dit bedrag te verhogen naar € 260 miljoen.

De TONK is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dat verschilt per gemeente. Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK. Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie.

Tip. Ongeacht de startdatum in de eigen gemeente, kan de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Tip. Bij vragen over het corona steun- en herstelpakket kunnen bedrijven en werkenden kijken op https://www.rijksoverheid.nl/steunpakket

Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona